środa, 17 kwietnia 2024 08:54

Celowo zatruli ujęcie wody pitnej? "Badane są wszystkie wątki w tej sprawie"

Autor Marzena Gitler
Celowo zatruli ujęcie wody pitnej? "Badane są wszystkie wątki w tej sprawie"

Czy powodem zatrucia wody w wodociągu w Przyszowej  (pow. limanowski) była ingerencja osób trzecich? Miejscowa policja prowadzi dochodzenie jak doszło do skażenia ujęcia wody, z którego korzystają setki mieszkańców powiatu limanowskiego. - Badane są wszystkie wątki w tej sprawie - mówi st. asp. Jolanta Batko, oficer prasowa KPP w Limanowej.

Włamanie do ujęcia wody wodociągu Przyszowa II- Berdychów

Komunikat o złej jakości wody w wodociągu w Przyszowej pojawił się już 12 kwietnia. O włamaniu do wodociągu poinformowała na swojej oficjalnej stronie Gmina Łukowica. "Informujemy, że w wyniku niepożądanego działania osób trzecich polegającego na włamaniu się i wyłamaniu klap studni na wodociągu gminnym Przyszowa II, a także bezpośredniej ingerencji do uzdatnionej wody dostarczanej mieszkańcom, zostały zlecone kompleksowe badania próbek wody, których wyniki potwierdziły obecność bakterii" - czytamy w komunikacie. Gmina uznała, że mogło dojść do przestępstwa i 16 kwietnia poinformowała o tym lokalna policję. " (...) podkreślamy, że wspomniany czyn ma w naszej ocenie charakter przestępczy i został on zgłoszony organom ścigania wraz z nagraniami z monitoringu, na których zarejestrowany został przebieg całego zdarzenia" - podano w komunikacie.

Mieszkańcy otrzymali zakaz używania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa II do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet). Dla potrzeb społeczności gmina zadysponowała beczkowóz z wodą pitną, który stanął na placu koło Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przyszowej 34.

Groźne mikroby w wodociagu

Informację o skażeniu wody potwierdził Sanepid w Limanowej. Jak się okazało, zły stan wody zauważono już 11 kwietnia i wtedy pobrano próbki wody do analizy. To znaczy, że mieszkańcy korzystali z wody, która nie nadawała się już do spożycia, bo wykryto w niej zagrażające zdrowi mikroorganizmy. "Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa II - Berdychów, pobranej w dniu 11 kwietnia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że: jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenie w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych, tj. bakterie grupy coli i enterokoki kałowe oraz fizycznych, tj. mętność - czytamy w komunikacie. "W dniu 15 kwietnia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 15/NHK/W/2024 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa II - Berdychów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet)" - podkreślił Sanepid.

Ruszyło policyjne śledztwo

Informację o policyjnym dochodzeniu potwierdziła st. asp. Jolanta Batko, oficer prasowa KPP w Limanowej. - W dniu wczorajszym (16 kwietnia - przyp. red.) przyjęliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia takiego przestępstwa i wykonujemy czynności w tej sprawie. Obecnie badane są wszystkie wątki w tej sprawie, więc czy doszło do takiego przestępstwa oraz ustalane są szczegóły, mające na celu ustalenie sprawców - powiedziała Jolanta Batko w rozmowie z Głos24.

Przypomnijmy. Jeżeli ktoś zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (art.  Art.  182.  KK).   Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

W sprawie zanieczyszczenia wody wysłaliśmy tez pytania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej. Po otrzymaniu odpowiedzi materiał zostanie zaktualizowany.

fot. UG Łukowica

Limanowa - najnowsze informacje

Rozrywka