czwartek, 9 marca 2023 10:05

Co dalej z obwodnicą Bolesławia? Wiemy, ile będzie zamknięta

Autor Marzena Gitler
Co dalej z obwodnicą Bolesławia? Wiemy, ile będzie zamknięta

Co najmniej trzy miesiące będzie zamknięta obwodnica Bolesławia. To wynika z przesłanego naszej redakcji wspólnego oświadczenia Zarządu Drogowego w Olkuszu, Powiatu Olkuskiego, Gminy Bolesław i ZGH Bolesław SA w Bukownie. Wokół drogi wykryto anomalia gruntu, które mają być kolejny raz zbadane.

Wczoraj informowaliśmy o kolejnym zapadlisku, które pojawiło się w sąsiedztwie niedawno wybudowanej obwodnicy Bolesławia. Droga jest zamknięta od 14 lutego, gdy pojawiło się pierwsze zapadlisko. Na lutowej sesji starosta i wicestarosta odpowiadali na pytania, czy droga została prawidłowo zaprojektowana. Wątpliwości miał m.in były starosta Paweł Piasny.

Drogę przebadano georadarem. Wczoraj wysłalismy prośbę o podanie wyników tych badań i terminu otwarcia trasy dla kierowców. Dzisiaj otrzymaliśmy wspólne oświadczenie Zarządu Drogowego w Olkuszu, Powiatu Olkuskiego, Gminy Bolesław i ZGH Bolesław SA w Bukownie, z którego wynika, że wokół drogi wykryto anomalia gruntu, które mają być kolejny raz zbadane. Obwodnica będzie zamknięta co najmniej trzy miesiące, bo tyle trzeba będzie czekać na wyniki badań.

Wspólne Oświadczenie
Zarządu Drogowego w Olkuszu, Powiatu Olkuskiego, Gminy Bolesław i ZGH Bolesław SA w Bukownie

W dniu 8.03.2023r. nastąpił odbiór sprawozdania z badań georadarem spektralnym, wykonanego na zlecenie ZGH Bolesław SA przez Spółkę Widmo Spectral Technologies sp. z o.o. w Krakowie. Powołana Spółka wykonywała prace geofizyczne w sąsiedztwie zapadliska jakie wystąpiło przy obwodnicy Bolesławia.

W sprawozdaniu stwierdzono wystąpienie anomalii w pobliżu drogi. Tu można zacytować: „Wyinterpretowano dwie strefy anomalii amplitudowych związanych z niejednorodnością podłoża". W ocenie autorów, ich interpretacja badań geofizycznych winna zostać skorelowane z dalszymi, rozszerzonymi badaniami.

Autorzy sprawozdania potwierdzili prawidłowe wykonanie drogi.

W tym stanie wiemy, że w pobliżu drogi występują anomalie wykryte geofizycznie. Wymaga to jednak dalszych pogłębionych badań, które pozwolą na podjęcie decyzji w sprawie drogi.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi, zostaną przeprowadzone sugerowane badania. Uważamy , że wyniki tych badań będą dostępne w ciągu ok. 3 miesięcy.

fot. UG Bolesław

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje