czwartek, 19 listopada 2020 09:24

Co z „Sądeczanką”? Na realizację przyjdzie jeszcze poczekać

Autor Aleksandra Tokarz
Co z „Sądeczanką”? Na realizację przyjdzie jeszcze poczekać

-Jeszcze w tym roku planowane jest posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Warszawie – informuje krakowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tam ma zostać omówiona sprawa „Sądeczanki” – drogi, która ma łączyć miasto z Brzeskiem i dać możliwość szybszego dotarcia do autostrady A4.

W następnej kolejności ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszczęcie postępowania na projekt i budowę drogi przewidywane jest w 2023 roku. Kiedy nastąpi realizacja? Na tą przyjdzie jeszcze poczekać. Według informacji przekazanych przez GDDKiA będzie ona miała miejsce w latach 2026-2027.

Budowa DK75 pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem podzielona jest na dwa odcinki realizacyjne. Wraz z końcem października rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę pierwszego odcinka tej drogi. Ma ona stanowić zachodnią obwodnicę Brzeska. Spośród sześciu wykonawców, którzy złożyli oferty do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie pierwszego odcinka DK75 Brzesko - Nowy Sącz, ostatecznie wybrano ofertę firmy Eurovia. Koszt prac został wyceniony przez wykonawcę na ponad 98 mln zł. Inwestycja powinna zostać zakończona w przeciągu trzech lat.

To początek „Sądeczanki”? Rozstrzygnięto przetarg na pierwszy odcinek DK75 Brzesko-Nowy Sącz
Rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę pierwszego odcinka DK 75 na trasie Brzesko – Nowy Sącz. Nowa droga będzie stanowić zachodnią obwodnicę Brzeska i będzie jednocześnie początkiem wyczekiwanej „sądeczanki”. Na realizację zadania wykonawca ma 36 miesięcy. Spośród sześciu wykonawców, którzy z…

Nad drugim etapem „Sądeczanki”, czyli odcinkiem Brzesko - Nowy Sącz, trwają prace dokumentacyjne na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

-Odcinek Brzesko - Nowy Sącz będzie drogą klasy GP z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu o długości około 50 km (w zależności od korytarza długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów - informuje krakowska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) przyjęto do dalszego procedowania wariant C jako wariant najkorzystniejszy w wyniku analizy wielokryterialnej, w tym pod względem technicznym. Wariant A jako wariant alternatywny, który uzyskał najwyższą ocenę w kryterium społecznym - samorządowym oraz wariant F jako najkorzystniejszy ze względów środowiskowych.

inf./fot. GDDKiA

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje