wtorek, 17 sierpnia 2021 09:57

Czeka Cię rehabilitacja w Dąbrowie Górniczej? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Autor Artykuł sponsorowany
Czeka Cię rehabilitacja w Dąbrowie Górniczej? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Rehabilitacja, w dosłownym tego słowa znaczeniu, oznacza nic innego jak przywracanie sprawności. Rehabilitacja to działania kompleksowe, które w efekcie mają na celu nie tylko przywrócić sprawność fizyczną organizmu, ale również tą psychiczną i społeczną. Dzięki rehabilitacji, osoby niepełnosprawne zyskują możliwość ponownego włączenia się w życie społeczne i zawodowe.

Na czym polega rehabilitacja?

Na proces, jakim jest rehabilitacja dąbrowa górnicza składać się może wiele zabiegów. Sam przebieg, czas trwania oraz metody wykorzystywane w procesie rehabilitacji uzależnione są w pełni od stanu zdrowia pacjenta i rodzaju utraty sprawności. Działania z zakresu rehabilitacji mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, uzdrowiskowych oraz w ośrodku lub oddziale dziennym. Nieodłącznym elementem rehabilitacji jest fizjoterapia, w tym kinezyterapia (leczenie poprzez ruch), masaże i fizykoterapia. Ta ostatnia opiera się na wielu rodzajach zabiegów, różniących się od siebie mechanizmem działania. Fizykoterapia pełni rolę przygotowawczą do właściwego leczenia, jakim jest rehabilitacja.

Rodzaje zabiegów fizykoterapeutycznych

Osoby, które potrzebują rehabilitacji w Dąbrowie Górniczej i nie tylko, liczyć mogą na wiele technik przywracania sprawności. Wśród zabiegów fizykoterapeutycznych wymienia się m.in.:

●     laseroterapię (przy wykorzystaniu laserów biostymulujących emitujących promieniowanie z zakresu światła widzialnego i podczerwieni),

●     fonoterapię (leczenie ultradźwiękami),

●     termoterapię (leczenie wysokimi i niskimi temperaturami),

●     krioterapię (leczenie zimnem),

●     magnetoterapię (przy wykorzystaniu pola magnetycznego o niskiej częstotliwości),

●     elektroterapię (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja mięśni, prądy Kotza, prądy Traberta).

Dla kogo przeznaczone jest leczenie rehabilitacyjne?

Rehabilitacja przeznaczona jest dla osób, które utraciły sprawność na skutek wad wrodzonych, a także przebytych chorób, kontuzji, urazów czy powikłań po leczeniu. Dedykowana jest pacjentom, którzy w efekcie wymienionych sytuacji, wykluczone zostały z codziennego funkcjonowania lub ich życie jest w znacznym stopniu ograniczone. Rehabilitacja jest istotną składową całego procesu powrotu do sprawności, należy jednak pamiętać, że każde działania z zakresu kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego, w szczególności zabiegi fizykoterapeutyczne, powinny być szczegółowo konsultowane z lekarzem prowadzącym.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje