niedziela, 28 czerwca 2020 12:24

Czerna zaprasza na uroczystości maryjne

Autor Marzena Gitler
Czerna zaprasza na uroczystości maryjne

„Totus Tuus – Wszystko postawiłem na Maryję”oto hasło tegorocznych uroczystości lipcowych w Czernej. Są to słowa – życiowe motta – św. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jaki jest terminarz tegorocznych uroczystości i dlaczego warto wybrać się do Czernej?

Lipiec to miesiąc szczególny dla czerneńskiego sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i ś. Eliasza. 16 lipca odbywa się główna uroczystość odpustoa, poprzedzona nowenną i całonocnym czuwaniem. Po niej tradycyjnie już zaplanowane jest doroczne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej, które w tym roku odbędzie się ono w sobotę, 18 lipca.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9, a ich głównym punktem będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 11 pod przewodnictwem ks. bp. Marka Szkudło, biskupa pomocniczego z Katowic. W programie dnia jest ponadto konferencja na temat maryjności naszych wielkich przewodników duchowych, przyjęcie nowych członków, poświęcenie dewocjonaliów i wspólnie celebrowane nabożeństwo maryjne. Na Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej zaprasza o. Leszek Stańczewski OCD.

Zaproszenie na Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej

Drodzy Siostry i Bracia, Członkowie Bractwa Szkaplerznego i wszyscy członkowie Rodziny Szkaplerznej okryci szatą naszej Matki i  Królowej

Pragnę bardzo gorąco zaprosić Was wszystkich na tegoroczne Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Odbędzie się ono w sobotę, 18 lipca, w naszym maryjnym sanktuarium w Czernej k. Krzeszowic. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9, a ich głównym punktem będzie Msza Święta koncelebrowana o godz. 11 pod przewodnictwem ks. bp. Marka Szkudło, biskupa pomocniczego z Katowic. W programie dnia jest ponadto konferencja na temat maryjności naszych wielkich przewodników duchowych, przyjęcie nowych członków, poświęcenie dewocjonaliów i wspólnie celebrowane nabożeństwo maryjne. Szczegóły programu podajemy na afiszu w załączeniu.

Chcemy, aby to kolejne, dwudzieste drugie już, spotkanie z miłującą nas Matką, w znaku Jej Szkaplerza, stało się dla wszystkich jego uczestników duchowym umocnieniem i nieomylnym drogowskazem, zachętą do potwierdzenia swego oddania się Maryi i zawierzenia Jej wszystkich naszych spraw i niepokojów.

Dlatego też w roku, w którym my, Karmelici Bosi, obchodzimy stulecie odrodzenia Prowincji Polskiej naszego Zakonu i w którym – w łączności z całym Kościołem w Polsce – upamiętniamy stulecie urodzin naszego kochanego Ojca Świętego, a jednocześnie oczekujemy bliskiej już beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, na hasło naszego pielgrzymowania wybraliśmy słowa papieskiego zawołania „Cały Twój Maryjo – Totus Tuus” oraz życiową dewizę kard. Stefana Wyszyńskiego „Wszystko postawiłem na Maryję”. W oparciu o nie pragniemy pogłębić naszą karmelitańską duchowość maryjną oraz wyrazić cześć i wdzięczność Panu Bogu za wspaniałe świadectwo ich życia, za ich nauczanie i inspiracje, które nam ci wielcy przewodnicy duchowi pozostawili.

Zwracam się do Was, Kapłani, Osoby konsekrowane i Wierni świeccy, także do Was, moi Współbracia, dołóżmy wszelkich starań, aby informacja o tym wydarzeniu dotarła do jak najszerszego kręgu wiernych, zorganizujmy lub pomóżmy zorganizować, na ile to możliwe w obecnej sytuacji, grupowe i indywidualne pielgrzymki. Niech wezmą w nich udział przynajmniej delegacje. Po długim okresie ograniczeń – przez naszą obecność w szkaplerznym sanktuarium w Czernej – będziemy mogli dać świadectwo naszej przynależności do Maryi i odnowić wzajemne duchowe więzy.

Ustępująca powoli pandemia i łagodzenie obostrzeń pozwala obecnie na odbycie pielgrzymki i organizację zaplanowanego spotkania. Oczywiście, zostanie ono przeprowadzone w zależności od panującej sytuacji epidemicznej, to jest z poszanowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i przepisów prawnych. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa, które podajemy w załączeniu do tego listu i o ich przestrzeganie.

Do zobaczenia przed Obliczem Tej, „która nikogo nie opuszcza, nikim nie gardzi, nikomu nie odmawia swojej macierzyńskiej opieki”. Ona wszystkich pragnie przyodziać darem swojej szkaplerznej szaty i przygarnąć do siebie.

o. Tadeusz Florek, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Program uroczystości:

 • Od 7 lipca, rozpocznie się nowenna przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W czasie nowenny, która w dni powszednie będzie o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 11.00. Podczas nowenny zasłonięcie obrazu Matki Bożej po mszy św. wieczornej.
 • Z 15/16 lipca odbędzie się maryjna noc czuwania. Rozpocznie się procesją różańcową o godz. 21.00.
 • W niedzielę, 16 LIPCA, UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL. Msze św. będą odprawiane jak w niedziele. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 i procesji eucharystycznej będzie przewodniczył o. Tadeusz Florek prowincjał naszej krakowskiej prowincji karmelitańskiej.
 • W sobotę, 18 lipca, w czernańskim sanktuarium odbędzie się XXII Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodniczył ks. Bp Marek Szkudło biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
 • W niedzielę, 23 lipca – uroczystość odpustowa św. Eliasza – patrona miejscowego kościoła i poświęcenie samochodów z racji zbliżającego się wspomnienia św. Krzysztofa.

Warunki uczestnictwa

w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej

Czerna, 18 lipca 2020 roku

W świetle obowiązujących przepisów prawnych w spotkaniu może wziąć udział osoba, która dobrowolnie wyraziła na to zgodę i oświadczyła, że:

 • jest zdrowa oraz
 • nie miała wcześniej kontaktu z osobami skierowanymi na 14-dniową kwarantannę, izolację lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem,
 • w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami Polski,
 • wprzeciągu ostatnich dwóch tygodni nie była w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
 • od ostatnich 14 dni nie posiada żadnego z wymienionych objawów infekcji układu oddechowego, takich jak gorączka, duszności, kaszel oraz innych niepokojących objawów chorobowych;
 • jest wyposażona we własne indywidualne środki ochrony osobistej (osłonę nosa i ust, tj. maseczkę lub przyłbicę, płyn dezynfekujący), które będzie używać podczas pielgrzymki;
 • zachowa 2-metrowy odstęp fizyczny od innych uczestników pielgrzymki i inne konieczne środki ostrożności;
 • zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich innych zasad sanitarnych określonych przez akty prawne i rozporządzenia;
 • oświadczyła, że w razie ich naruszenia lub poświadczenia nieprawdy, sama ponosi odpowiedzialność prawną.

Klasztor Karmelitów w Czernej funkcjonuje bez przerwy od 1605 roku. Początkowo był tu ufundowana przez hrabinę Agnieszkę Firlejową z Tęczyńskich, wojewodzinę krakowską, jedyny w Polsce erem karmelitański. W stanowiacym centrum zabytkowego klasztoru kościel znajduje się słynący łaskami wizerunek Matki Boskiej Szkaplerzenej. Wielokrotnie modlił się przed nim św. Jan Paweł II, który rozważał zostanie karmelitą. Na doroczne uroczystości odpustowe przybywają tu liczni pielgrzymi z całej Polski.

Pielgrzymi przybywający do Sanktuarium w Czernej obok zasadniczego celu jakim jest spotkanie z Matką Bożą w Jej cudownym i słynącym łaskami wizerunku, mają okazję odprawienia nabożeństwa Drogi Krzyżowej w uroczym przyklasztornym parku na wzgórzu. Czerneńska Kalwaria została zbudowana w latach 1986 – 1988. Tworzy ją 15 monumentalnych stacji, usytuowanych na cokołach w plenerze, obłożonych łamanym kamieniem. Cała ekspozycja liczy 30 trójwymiarowych figur o wysokości 2 m. Prace rzeźbiarskie zostały wykonane w pińczowskim kamieniu przez rzeźbiarza artystę Alfreda Kotowskiego przy współudziale Augusta Pogwizda, Wojciecha Szczeciny i br. Kazimierza Szczeciny – karmelity bosego.

foto: Marzena Gitler

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka