czwartek, 28 stycznia 2021 11:00

Czy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat za przeterminowane płatności? Jest apel do rządu!

Autor Marzena Gitler
Czy przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat za przeterminowane płatności? Jest apel do rządu!

Burmistrz Wieliczki podpisał się pod apelem o zmiany w naliczaniu opłat ryczałtowych dla przedsiębiorców za opóźnienia w płatnościach. O zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych apeluje Stowarzyszenie Samorządy dla Polski.

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia spowodowała zatrzymanie całych gałęzi gospodarki. Polska turystyka, handel czy branża eventowa przeżywają obecnie trudne chwile; wielu przedsiębiorców mierzy się z widmem bankructwa. W tej sytuacji uważamy za zasadną zmianę przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowym - informuje Stowarzyszenie Samorządy dla Polski

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski aleuje do rządu o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zawarte tam przepisy dają m.in. możliwość naliczania przez właścicieli nieruchomości zryczałtowanych opłat za opóźnienia w regulowaniu należności przez przedsiębiorców, którzy prowadzą w nich działalność gospodarczą. "Zmiana przepisów o opłatach ryczałtowych, które obecnie muszą być pobierane przy najmniejszych opóźnieniach w płatności, pozwoliłaby na bardziej elastyczne podejście do sytuacji wielu przedsiębiorców, będących najemcami lokali gminnych" - argumentuje Stowarzyszenie na Facebooku.

Samorządowcy, którzy podpisali się pod apelem do rządu zapewniają, że ze swojej strony robią wszystko, aby umożliwić lokalnym przedsiębiorcom przetrwanie na rynku. Deklarują także, że starają się reagować na wszystkie sygnały ze strony podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzając ulgi i ułatwienia. Przyznają jednak, że nie wszystkie formy pomocy mogą zostać wprowadzone na poziomie samorządu.

"W szczególności mamy tu na myśli wielokrotnie sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy związane z zapisami wzmiankowanej powyżej ustawy. W art. 10 pozwala ona naliczać opłatę ryczałtową, mającą stanowić rekompensatę kosztów odzyskiwania należności. Opłata – w wysokości od 40 do 100 euro – naliczana jest za każde, nawet najdrobniejsze opóźnienie w płatnościach; jednocześnie ustawa nie daje możliwości odstąpienia od jej naliczania ani też anulowania tej należności. Oznacza to, że jednostki sektora finansów publicznych (takie jak gminne jednostki dzierżawiące lokale podmiotom gospodarczym) zmuszone są naliczać opłaty niezależnie od sytuacji dłużnika" - czytamy w apelu do rządu.

W piśmie zaznaczono, że przedsiębiorcom na pewno pomogłoby uelastycznienie omawianych przepisów. Pod apelem podpisali się: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, Mirosław Lech, wójt gminy Korycin, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku oraz Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin.

Polska

Polska - najnowsze informacje