piątek, 11 grudnia 2020 08:59

Diecezja Tarnowska najpobożniejszym regionem w Polsce

Autor Aleksandra Tokarz
Diecezja Tarnowska najpobożniejszym regionem w Polsce

W kościele katolickim spada liczba praktykujących wiernych. Mimo tego, diecezja tarnowska wciąż przoduje w statystykach. Najnowsze dane, które przedstawił Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują, że diecezja tarnowska jest najpobożniejszym regionem w Polsce.

Przygotowane w 2020 roku wskaźniki praktyk religijnych, odnoszą się do badań przeprowadzonych w roku ubiegłym. Dane dotyczą przede wszystkim liczby parafii, zakonników i sióstr zakonnych, księży, przyjmowania sakramentów i edukacji religijnej.

Z raportu ISKK wynika, że w skali całego kraju w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło 36,9 proc. zobowiązanych katolików. W 2018 liczba ta wynosiła 38,2 proc. Do komunii świętej przystąpiło natomiast 16,7 proc., podczas gdy w 2018 17,3 proc.

W diecezji tarnowskiej odnotowano wskaźnik 70,8 proc. praktykujących katolików. Jest to najwyższy wynik w Polsce. W 2018 roku wskaźnik kształtował się na poziomie 71,3 proc. Za diecezją tarnowską znalazła się diecezja rzeszowska (62,1 proc.), a dalej przemyska (58,5 proc.). Najniższy procent odnotowano w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (23,3 proc.), łódzkiej (23,6 proc.) oraz koszalińsko-kołobrzeskiej (23,8 proc.).

W 2019 roku sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom. To o ponad 3,5 proc. mniej, niż w roku 2018. Do pierwszej komunii przystąpiło niespełna 400 tys. osób, a do sakramentu bierzmowania 382,5 tys.,  czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakramentu małżeństwa udzielono 125 tys. par.

W 2019 roku działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do roku 2018.

Z raportu wynika, że liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2019 roku wynosiła niemal 24,7 tys. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (ponad 1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje elbląska (277), drohiczyńska (267 księży) oraz Ordynariat Polowy WP (51 księży). Liczba księży zakonnych wynosiła 8,9 tys.

Dodatkowo z raportu dowiadujemy się też, że w roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2 proc.), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.), a najniższy w diecezji łódzkiej (76,2 proc.), warszawskiej (76,0 proc.) oraz warmińskiej (70,0 proc.).

fot. ilustracyjne/Portal Diecezja Tarnowskiej

Tarnów - najnowsze informacje