czwartek, 9 grudnia 2021 07:45

Diecezja tarnowska. Najwięcej księży, najlepsza frekwencja na lekcjach religii. ISKK publikuje najnowsze dane

Autor Aleksandra Tokarz
Diecezja tarnowska. Najwięcej księży, najlepsza frekwencja na lekcjach religii. ISKK publikuje najnowsze dane

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podsumował rok 2020 w kościele w Polsce. Z najnowszych danych wynika, że do bierzmowania w ubiegłym roku przystąpiło 252,3 tys. osób, czyli o 34 proc. mniej niż w 2019 r. Liczba udzielonych sakramentów małżeństwa wynosiła natomiast 91,5 tys. - o 26,8 proc. mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. To diecezja tarnowska wciąż przoduje w pobożności.

Najwięcej księży i najwyższa frekwencja na lekcji religii w szkołach. To diecezja tarnowska wciąż jest najpobożniejszą w Polsce – tak wynika z najnowszych danych, opublikowanych w Roczniku Statystycznym Kościoła w Polsce, opracowanym przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Zawarte w nim liczby dotyczą ubiegłego roku i wskazują na wyraźną ciągłość w działalności struktur i organizacji katolickich w Polsce: parafii, diecezji oraz zakonów, przy niewielkim spadku sił apostolskich.

Działalność duszpasterską w Polsce w 2020 prowadziło 10 361 parafii katolickich - 661 to parafie zakonne, w tym 1 parafia grecko-katolicka i 2 Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Liczba parafii utrzymuje się więc na niemal stałym poziomie. Największą liczbę parafii odnotowano na terenie diecezji tarnowskiej – 454, w tym 17 parafii zakonnych. Następnie krakowska – 448, w tym 56 parafii zakonnych oraz poznańska – 414, w tym 17 parafii zakonnych.

W ubiegłym roku do diecezji inkardynowanych było 24 208 księży, czyli o 2 proc. mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej kapłanów odnotowano w diecezji tarnowskiej (1 535), krakowskiej (1 159) oraz katowickiej (1 030). Najmniejszymi diecezjami pod względem liczby księży są: drohiczyńska (257), elbląska (273) i ełcka (313). Liczba alumnów diecezjalnych w 2020 roku wynosiła 1,6 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (124), tarnowskiej (118) oraz poznańskiej (84).

W 2020 roku nie zbadano wskaźników dominicantes i communicantes. Doroczne badanie praktyk niedzielnych Polaków odwołane zostało ze względu na pandemię. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w naszym kraju ograniczyła dodatkowo skalę sprawowania większości sakramentów. W diecezji tarnowskiej w ubiegłym roku odprawiono 14 439 chrztów (15 605 w 2019 roku), 12 259 uczniów przystąpiło do Pierwszej Komunii św. (9 639 w 2019 roku), 16 755 osób przyjęło sakrament bierzmowania (23 546 w 2019 roku), a sakrament małżeństwa zawarło 5 308 par (6 386 w 2019 roku).

Diecezja tarnowska ma kolejny powód do dumy – może pochwalić się najwyższym odsetkiem uczniów, uczęszczających na lekcję religii w szkołach. Ze statystyk wynika, że w roku szkolnym 2020/21 na lekcje religii uczęszczało 97,8 procent uczniów. Następnie uplasowała się diecezja przemyska (97,5 proc.) i rzeszowska (97,1 proc.). Najniższy wskaźnik odnotowano natomiast w diecezji wrocławskiej (65,7 proc.), poznańskiej (69 proc.) i warszawskiej (69,5 proc.).

fot. ilustracyjne/unsplash

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka