piątek, 13 listopada 2020 13:39

Kwarantanna dla domowników osób zakażonych. Przysługuje im zasiłek?

Autor Wiktoria Mitura
Kwarantanna dla domowników osób zakażonych. Przysługuje im zasiłek?

Od 3 listopada osoby, które mieszkają z osobą zakażoną koronawirusem mają obowiązek poddać się kwarantannie. Co prawda, sanepid nie wydaje takiej decyzji, mimo to domownik ma prawo do świadczeń w razie choroby. Jak otrzymać pieniądze?

Kwarantanna dla domowników osoby zakażonej COVID-19 rozpoczyna się już od momentu uzyskania przez zakażonego pozytywnego wyniku testu. Natomiast kończy się po 7 dniach izolacji osoby zakażonej. Aby otrzymać wypłatę świadczeń (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłku chorobowego) konieczne jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o obowiązku poddania się kwarantannie.

Co powinno zawierać oświadczenie?

  • Imię i nazwisko.
  • Numer PESEL, jeśli ubezpieczony go posiada.
  • Informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia.
  • Dane dotyczące osoby zakażonej, z którą mieszka ubezpieczony lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia.
  • Podpis ubezpieczonego.
  • Wzór takiego oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUSu.

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do sanepidu o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Jeśli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca wystarczy tylko oświadczenie o kwarantannie.

Jeśli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, ubezpieczony w ciągu 7 dni musi dostarczyć oświadczenie do ZUS. Można to zrobić za pomocą platformy Usług Elektronicznych (PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3/Z-3a.

Osoby prowadzące działalność i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS.

Polska

Polska - najnowsze informacje