środa, 31 maja 2023 08:10

E-recepta element cyfryzacji w ochronie zdrowia

Autor Artykuł zewnętrzny
E-recepta element cyfryzacji w ochronie zdrowia

E-recepta jest to kluczowy element systemu informatycznego dla cyfrowego rozwoju publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. W dniu 8 stycznia 2020 roku e-recepta stała się używana obowiązkowo. Sprawdzianem jej funkcjonowania był wybuch pandemii koronawirusa SARS- CoV-2. Placówki medyczne dzięki temu rozwiązaniu mogły zdalnie realizować część swoich działań. Znacznie uprościło to korzystanie z opieki medycznej w tym trudnym dla wszystkich czasie. Sytuacja ta przyczyniła się także, do szybkiego tempa wzrostu wykorzystania cyfryzacji w Polsce.

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest to elektroniczny dokument, który realizuje się na podstawie czterocyfrowego kodu. Kod ten otrzymuje się sms-em lub e-mailem. Po podaniu go w aptece oraz  numeru PESEL można zrealizować swoją e-receptę. Można ją odebrać również na Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mojeIKP w telefonie. Na życzenie pacjenta lekarz może przekazać ją również w formie papierowej.

E-recepta co do zasady ważna jest przez 30 dni, ale są też takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna przez rok, lekarz wystawiający ją musi to zaznaczyć. Na niektóre leki e-recepty mają z góry określony termin realizacji. Antybiotyk można wykupić w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Natomiast e-recepta na preparaty immunologiczne ważna jest 120 dni.

Telemedycyna - szansa przyszłości?

E- recepta była tak naprawdę początkiem rozwiązań telemedycyny. W tym momencie oprócz niej w Polsce funkcjonuje również e-skierowania, e- zwolnienie oraz e-wizyta.

Proces cyfryzacji ma miejsce w trzech sferach. Pierwsza to udogodnienia dla pacjentów, czyli aplikacje, dzięki którym dostęp do wielu usług ulega znacznej poprawie i jest możliwy z każdego miejsca i o każdej porze. Druga sfera to cyfryzacja podmiotów leczniczych. Dzięki czemu następuje odciążenie kadry medycznej oraz pozostałego personelu w codziennych obowiązkach. Wpływa to pozytywnie na problem deficytu specjalistów. I trzecia sfera to właśnie współpraca administracji z placówkami medycznymi, prowadząca rozwój usług centralnych właśnie takich jak e-recepta, e-skierowanie i e-zwolnienie

Cyfryzacja ochrony zdrowia jest bardzo ważna, ponieważ jest to sposób na rozwiązanie pogłębiającego się problemu braków kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Cyfryzacja pozwala zaoszczędzić czas lekarzy i personelu medycznego pracującego w danej placówce. Co przekłada się na dostępności do świadczeń. Lekarz, który będzie miał więcej czasu będzie mógł przyjąć więcej pacjentów, co sprzyja skróceniu kolejek do specjalistów. Ze strony pacjentów natomiast poprawia to dostęp do służby zdrowia z terenów mniej zurbanizowanych. Automatyzacja pociąga za sobą rozwój telemedycyny w Polsce. Wizyta staje się dzięki temu możliwa w sposób zdalny, bez konieczności osobistego pojawienia się w poradni, do której czasami bywa bardzo daleko lub dojazd jest utrudniony i trzeba liczyć na pomoc bliskiej osoby. Wpływa to również na komfort pacjenta. Cyfryzacja poprawia bezpieczeństwo pacjenta, ponieważ lekarz widzi w systemie wystawione e-recepty, e-zwolnienia czy e-skierowania, dzięki czemu przepisując kolejne leki łatwiej będzie mógł zweryfikować czy nie zachodzi interakcja z tymi już przyjmowanymi.

Automatyzacja może wspomóc również resort zdrowia  w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dane zgromadzone w formie elektronicznej zapewniają szybkie i wiarygodne informacje, które można wykorzystać w analizach przekrojowych. A dzięki temu lepiej reagować na potrzeby pacjenta.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje

Rozrywka