środa, 12 października 2022 12:38

[FOTO] Kraków: park Bednarskiego wygląda coraz lepiej. Kiedy koniec prac?

Autor Mirosław Haładyj
[FOTO] Kraków: park Bednarskiego wygląda coraz lepiej. Kiedy koniec prac?

Park Bednarskiego to szczególne miejsce na mapie Podgórza, ale i całego Krakowa. Zarząd Zieleni Miejskiej chce, aby jego modernizacja przebiegała jak najsprawniej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podjęto decyzje mające na celu przyspieszenie realizacji całości inwestycji.

W lipcu zamknięty został teren kolejnego etapu rewitalizacji, co pozwoliło na kompleksowe prowadzenie prac na całym obszarze parku. Otwarcie części z siłownią zostało przesunięte tak, aby odbiór częściowy inwestycji nie zakłócił tempa prac. Decyzja pozwoliła więc na zintensyfikowanie działań i taką modyfikację terminów, aby prace budowlane w jak największej części ukończyć już w tym roku.

Szybsze ukończenie działań zaplanowanych w parku jest również bardzo ważne ze względów ekonomicznych, które mają wpływ na ogromny wzrost cen materiałów budowlanych.

Wcześniejsze zakończenie prac budowlanych jest dla Zarządu Zieleni Miejskiej priorytetem, tak aby wiosną przyszłego roku można było rozpocząć prace, które cieszą najbardziej, czyli nasadzenia zieleni. Wśród imponującego starodrzewia parku Bednarskiego pojawią się nowe nasadzenia drzew, ponad 5 tys. krzewów, blisko 57 tys. roślin cebulowych oraz ponad 8 tys. bylin ozdobnych.

Postęp prac prowadzonych w parku śledzić można na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w zakładce park im. Wojciecha Bednarskiego, gdzie publikowane są szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych aktualnie działań.

Inf.: UM Kraków
Fot.: ZZM

Kraków

Kraków - najnowsze informacje