poniedziałek, 26 września 2022 12:30

"Funkcjonariusze nie zezwolili ośmiolatkowi na wyjazd z Polski". Problemy z wylotem do Wielkiej Brytanii

Autor Katarzyna Jamróz
"Funkcjonariusze nie zezwolili ośmiolatkowi na wyjazd z Polski". Problemy z wylotem do Wielkiej Brytanii

Osoby posiadające jednocześnie obywatelstwo Polskie i innego kraju, mogą niekiedy przeżyć niemiłe zaskoczenie podczas przekraczania granicy, o czym przekonała się w miniony weekend na krakowskim lotnisku matka ze swoim małoletnim synem. Funkcjonariusz Straży Granicznej, ma obowiązek nie zezwolić na wyjazd z Polski obywatelowi RP, który nie posiada ważnego polskiego dokumentu podróży. Nie ma w tym przypadku znaczenia posiadanie drugiego obywatelstwa i drugiego ważnego paszportu, choćby na jego podstawie można by wybrać się w podróż dookoła świata.

Często podróżni zapominają, że zgodnie z zapisami ustawy o obywatelstwie polskim, w tym art. 3, obywatel RP posiadający również obywatelstwo innego państwa (np. Wielkiej Brytanii), nie może wobec władz RP powoływać się ze skutkiem prawnym na to obywatelstwo. Zgodnie z tym, każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, podczas przekraczania granicy powinna legitymować się ważnym polskim dokumentem podróży.

Nieznajomość wymogów w zakresie dokumentów uprawniających do przekraczania granicy, stała się w sobotę (24 września) przyczyną problemów z wyjazdem z Polski matki i jej małoletniego syna.

– Kobieta, podczas odprawy przed odlotem do Wielkiej Brytanii pokazała kontrolerom swój dowód osobisty oraz brytyjski paszport dziecka, w którym stwierdzono brak stempla kontroli granicznej, potwierdzającego wjazd do Polski. Pasażerka szybko wyjaśniła, że syn posiada również polskie obywatelstwo i polski dowód osobisty. Niestety, posiadany dokument, nie pozwolił chłopcu na wyjazd z Polski – okazało się bowiem, że jego ważność skończyła się 4 miesiące wcześniej. W związku z tym, że małoletni nie posiadał innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, funkcjonariusze nie zezwolili ośmiolatkowi na wyjazd z Polski

– informuje Justyna Drożdż, Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału.

Jeżeli w trakcie odprawy granicznej przy wyjeździe z Polski, funkcjonariusz Straży Granicznej stwierdzi, że osoba legitymująca się paszportem innym niż polski, nie posiada w tym dokumencie odcisku stempla kontroli granicznej potwierdzającego wjazd do Polski, przeprowadzane są czynności wyjaśniające. Jeśli  potwierdzony zostanie fakt, że podróżny posiada także obywatelstwo polskie, funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek traktować taką osobę wyłącznie jako obywatela polskiego. W takim przypadku wymagane będzie od przekraczającego granicę, okazanie ważnego polskiego dokumentu tożsamości, umożliwiającego przekroczenie granicy RP.

Straż Graniczna przypomina także o sprawdzeniu ważności dowodu osobistego, czy paszportu przed planowaną podróżą.

Inf./Fot. Straż Graniczna - Karpacki Oddział Straży Granicznej

Kraków

Kraków - najnowsze informacje