środa, 9 grudnia 2020 14:44

Gmina Nowe Brzesko planuje nowe inwestycje! Sprawdź jakie

Autor Wiktoria Mitura
Gmina Nowe Brzesko planuje nowe inwestycje! Sprawdź jakie

Gmina Nowe Brzesko dostała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wynosi ponad 2 mln złotych. Z uzyskanych funduszy gmina podejmie kilka inwestycji.

Inwestycje zrealizowane ze środków funduszu:

  • Przebudowa rowu odprowadzającego wody w miejscowości Śmiłowice.

Planowana inwestycja przewiduje  przebudowę rowu doprowadzającego wody opadowe od przepustu pod drogą  krajową nr 79 bezpośrednio do rzeki Wisła. Inwestycja na etapie  opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej. Przyznane środki finansowe dla gminy na to zadanie: 630 000,00 zł.

  • Budowa systemu odwodnienia ul. Św. Huberta w Nowym Brzesku - I etap.

W ramach inwestycji planuje się  budowę: Kanalizacji deszczowej w technologii rurowej o dł. ok. 240 mb  oraz w technologii rowu otwartego wraz z przepustami na nowo wybudowanym  rowie o dł. 260 mb. Gmina posiada dokumentację projektową wraz ze  zgłoszeniem robót.Przyznane środki finansowe dla gminy na to zadanie: 720 000,00 zł.

  • Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej straży Pożarnej w Szpitarach.

W ramach projektu planuje się wybudowanie budynku z jedną kondygnacją naziemną, niepodpiwniczonego.Przyznane środki finansowe  dla gminy na to zadanie: 900 000,00 zł.

info: UGiM Nowe Brzesko

Proszowice - najnowsze informacje