piątek, 3 lipca 2020 11:59

Gmina Proszowice: Trwa usuwanie awarii kanalizacji

Autor Wiktoria Mitura
Gmina Proszowice: Trwa usuwanie awarii kanalizacji

Nadal pojawiają się skutki ulewnych deszczy. Na głównych ulicach Proszowic doszło do awarii kanalizacji.  Pracownicy grupy serwisowej Wodociągów Proszowickich naprawiają szkody.

Ulewne deszcze jakie przeszły m.in. 29 czerwca spowodowały problemy z siecią kanalizacyjną. Deszczowa pogoda doprowadziła do wymywania gruntu z otoczenia studni. To natomiast spowodowało powstanie zagłębienia wokół studni. W związku z tym zaistniało zagrożenie dla stabilności jezdni ulicy 3 maja oraz innego podziemnego uzbrojenia (studnia teletechniczna, przewody średniego napięcia).

Konieczna jest wymiana studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pobliżu budynku nr 69 przy ul. 3 Maja.

Koszt naprawy jest wysoki. Dlatego naprawy zostaną sfinansowane przez Gminę Proszowice. To już kolejne przedsięwzięcie związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej w mieście.

Proszowice - najnowsze informacje