sobota, 14 listopada 2020 15:46

Gorlickie Centrum Kultury czeka modernizacja! Co się zmieni?

Autor Aleksandra Tokarz
Gorlickie Centrum Kultury czeka modernizacja! Co się zmieni?

Pod koniec maja Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych na modernizację Gorlickiego Centrum Kultury. Co za tym idzie, w przyszłym roku rozpocznie się generalny remont GCK za prawie 8 milionów złotych! W czwartek (12.11), w Krakowie, burmistrz Rafał Kukla podpisał umowę na dofinansowanie tych prac.

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację przejdzie sala widowiskowa, scena i jej elementy, powstanie sala kinowa, kawiarnia oraz pokoje gościnne dla artystów.

-Nasze Centrum Kultury zyska dużo większe możliwości. Generalny remont wnętrz potrzebny był od dawna, ale są to koszty niemożliwe do zrealizowania bez pozyskanego wsparcia w postaci funduszy zewnętrznych – mówi burmistrz. Nareszcie budynek stanie się kulturalną wizytówką Gorlic oraz zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. – dodaje.

Proces aplikacyjny o środki na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury" Miasto Gorlice rozpoczęło w 2018 r., w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Szacunkowa wartość projektu wynosi niemal 7,9 mln złotych.

Następnym krokiem w realizacji zadania będzie postępowanie przetargowe. Szczegółowy zakres prac, jakie zamierza zrealizować Miasto Gorlice w ramach projektu obejmie:

 • Przebudowę układu pomieszczeń w przyziemiu dla rozmieszczenia nowych funkcji, w tym sal tanecznych i kawiarni w części frontowej budynku;
 • Modernizację pomieszczenia kina w poziomie przyziemia i parteru;
 • Budowę windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w części frontowej budynku;
 • Przebudowę klatki schodowej w skrzydle od ul. Solidarności;
 • Przebudowę klatki schodowej w narożniku południowym budynku;
 • Przebudowę podłogi sali widowiskowej;
 • Modernizację wyposażenia technicznego sceny i sali widowiskowej;
 • Budowę przełączki na poziomie parteru dla poprawy warunków ewakuacji z sali widowiskowej i umożliwienia transportu między windą i kieszenią sceny;
 • Budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla całego obiektu;
 • Przebudowę i remont istniejących pomieszczeń administracji i pracowni dla lokalizacji zakładanych funkcji użytkowych;
 • Przebudowę pomieszczeń w poziomie 2 p dla utworzenia kompleksu pokoi gościnnych;
 • Renowację wystroju sali widowiskowej i pomieszczeń traktu frontowego;
 • Modernizację istniejących instalacji wewnętrznych;
 • Dostosowanie zapleczy sanitarnych i toalet do obecnych wymogów.

inf. UM Gorlice, fot. Wikipedia/Gckgorlice - Praca własna

Gorlice - najnowsze informacje