niedziela, 16 czerwca 2024 06:34

Henryk Jończyk nowym zastępcą burmistrza Słomnik

Autor Marzena Gitler
Henryk Jończyk nowym zastępcą burmistrza Słomnik

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel powołał swojego zastępcę. Z dniem 1 czerwca br. został nim Henryk Jończyk.

Henryk Jończyk jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Rolny. Po studiach rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Dobranowicach, a następnie w Szkole Podstawowej w Rudnie Dolnym. Podnosząc swoje kwalifikacje pedagogiczne, ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe z chemii, a dwa lata później z informatyki.

W latach 1999–2002 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobranowicach, zdobywając jednocześnie kwalifikacje do zarządzania w oświacie. W latach 2002–2006 dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, w którego skład wchodziło sześć placówek oświatowych: przedszkole, cztery szkoły podstawowe i gimnazjum. W latach 2005-2006 w ramach pozyskanych dla Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach środków unijnych realizowano projekt zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów pn. „Szkoła Marzeń”, a Gimnazjum w Wawrzeńczycach rozpoczęło wieloletnią współpracę międzynarodową i wymianę uczniów  w ramach Programu Socrates Comenius. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

W latach 2007-2024, był Zastępcą Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych, nadzór nad inwestycjami oraz placówkami oświatowymi. Ma żonę i dorosłego syna.

Inf. i fot UG Słomniki

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka