czwartek, 1 grudnia 2022 11:54

Kraków: Radni pytają o kontrowersyjną spółkę Kraków 5020, a jej władze... zapraszają na posiedzenie Rady Nadzorczej

Autor Mirosław Haładyj
Kraków: Radni pytają o kontrowersyjną spółkę Kraków 5020, a jej władze... zapraszają na posiedzenie Rady Nadzorczej

Radni z doraźnej Komisji Rady Miasta Krakowa do spraw zbadania wydatków Gminy Miejskiej Kraków i spółki Kraków 5020 w zakresie działalności spółki i Prezydenta Miasta Krakowa spotkali się już na trzech merytorycznych posiedzeniach, podczas których zapoznali się m.in. z informacją Rady Nadzorczej spółki Kraków 5020 na temat podjętych działań kontrolnych oraz informacją Prezydenta Miasta Krakowa i Krakowskiego Biura Festiwalowego na temat działań podejmowanych w zakresie powołania spółki Kraków 5020.

Pytanie, które radni powtarzają już na kolejnym posiedzeniu komisji brzmi: czy przed podjęciem uchwały w sprawie powołania spółki zlecone zostały analizy ekonomiczne, analiza opłacalności powołania spółki, analiza skutków organizacyjnych oraz finansowych, analiza skarbowa i podatkowa w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu powołanie spółki.

Na posiedzenie Komisji, które odbyło się 29 listopada radni zaprosili m.in. władze spółki Kraków 5020. – Wydaje nam się jako radnym miasta Krakowa, że Prezydent Miasta Krakowa albo Urząd Miasta Krakowa powinien mieć analizę, jak tę reorganizację przeprowadzić nie tylko pod kątem zasadności ekonomicznej – mówił radny Michał Starobrat. –  Nie było takich analiz w Krakowskim Biurze Festiwalowym, gdyż nie było podstaw prawnych, żeby taką opinię zlecać. Natomiast muszę dodać, że brak formalnych dokumentów nie oznacza braku wiedzy i potencjału intelektualnego. Doskonale wiedzieliśmy i wiemy nadal, dlaczego ta spółka powinna zostać powołana i czym powinna się zajmować – mówiła z koli Izabela Błaszczyk, obecnie prezes spółki Kraków 5020, a wcześniej dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Trzeba też dodać i sformułować jako wniosek, że nie ma takiej opinii na piśmie – sugerował Michał Marszałek, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMK, a Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego dodawała, że uzasadnienie do projektu uchwały powołującego spółkę może zostać uznane za pewien rodzaj analizy, czy argumentów przemawiających za tym, dlaczego spółka została powołana.

Wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Na poprzednim posiedzeniu Komisji, które odbyło się 22 listopada obecny był Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Kraków 5020 Marcin Mikos, który przedstawił radnym pisemne oświadczenie, z którego wynika, że Rada Nadzorcza może udzielić komisji wyjaśnień i informacji wyłącznie na posiedzeniu Rady Nadzorczej. – Jeśli komisja wyrazi zgodę na udział w posiedzeniu to zostanie ono zorganizowane w siedzibie spółki – dodawał Marcin Mikos.

Radni przyjęli  tego dnia wniosek do Prezydenta Miasta o przekazanie wszystkich protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej spółki Kraków 5020 oraz wszelkich dokumentów kontrolnych i  pokontrolnych ze zlecanych kontroli.

Radni oczekują też m.in. na przekazanie informacji na temat: opinii prawej radcy prawnego Mirosław Chrapusty z lutego 2022 r. wraz z ewentualnymi opiniami dodatkowymi, informacjami pomocniczymi w zakresie przekazania mienia instytucji kultury (KBF) Gminie Miejskiej Kraków lub bezpośrednio spółce Kraków 5020; polecenia służbowego Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące podziału zadań i sposobu przekazania majątku KBF do GMK a następnie do spółki Kraków 5020 oraz wszystkich innych spraw dotyczących KBF i spółki Kraków 5020 wydanych po uchwaleniu przez RMK 17 listopada 2021 roku, uchwały w sprawie utworzenia przez GMK spółki Kraków 5020, dokumentów związanych z wykonaniem uchwały RMK nr LXXII/2037/21, w których określone zostało konkretne mienie KBF i sposób jego przejęcia przez GMK i spółkę Kraków 5020, umowy pomiędzy GMK a spółką Kraków 5020 z 30 maja 2022 r.; czy umowy/zlecenia na wykonanie wyceny składników przejmowanego z KBF przez spółkę Kraków5020 lub GMK majątku.

Fot.: UM Kraków

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka