czwartek, 1 grudnia 2022 14:33

W Tarnowie debatowano na temat: „Jak nie być frajerem, czyli patriotyzm po sądecku”

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
W Tarnowie debatowano na temat: „Jak nie być frajerem, czyli patriotyzm po sądecku”

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wziął udział w jednym z paneli podczas trwającego w Tarnowie Forum Gospodarczego.

Tytuł panelu: „Jak nie być frajerem, czyli patriotyzm po sądecku”.

- Sądeczanie to ludzie niezwykle przedsiębiorczy

– mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

– Świadczy o tym między innymi ilość przedsiębiorstw i firm działających na naszym terenie. Mieszkańcy Ziemi Sądeckiej zakładają małe, często rodzinne firmy. Zdecydowanie wolą pracować dla siebie niż dla dużych korporacji. Ale są u nas również międzynarodowe giganty, które rozpoczęły działalność ponad 30 lat temu, a teraz są znane i cenione na całym świecie. Sądeczanie nie czekają, aż ktoś im coś da, lub coś dla nich zrobi – biorą sprawy w swoje ręce i osiągają sukces. Są pracowici i dążą do jasno wytyczonych celów. Podejmują decyzje biznesowe nie w oparciu o teorie naukowe, ale w oparciu o dane ekonomiczne. Twardo stąpają po ziemi i uczą się na przykładach wziętych z życia. To zachowanie empiryczne. Sądeczanie działają konkretnie i rzeczowo, często wychowywali się w uboższych rodzinach, w małych gospodarstwach, w których praca była ciężka, a dochód niski. Wiedzą więc na czym polega praca i nie boją się jej. Nie boją się również podejmować wyzwań i dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Owszem, jak wszędzie, zdarza się, że jakiś sądeczanin stanie się „frajerem”, ale jest to zjawisko bardzo rzadkie.

Starosta mówił również o lokalnym patriotyzmie.

- Nasi przedsiębiorcy lubią swój region i często podkreślają, skąd pochodzą

– dodał starosta Marek Kwiatkowski.

– Promują go przez swoje produkty, podkreślając atrakcyjność Sądecczyzny. Jako samorząd powiatowy robimy to samo – dbamy o promocję Ziemi Sądeckiej i zachęcamy turystów do przyjeżdżania w nasze strony. To zdecydowanie przekłada się na rozwój ekonomicznym i poprawę życia mieszkańców.

Inf. i foto: SPNS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje