środa, 27 stycznia 2021 07:18

Jakie będą kierunki rozwoju Miechowa? Odbyły się już pierwsze warsztaty

Autor Mirosław Haładyj
Jakie będą kierunki rozwoju Miechowa? Odbyły się już pierwsze warsztaty

25 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu zadaniowego ds. strategii rozwoju Gminy i Miasta Miechów na lata 2021-2030, który tworzą: pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy instytucji kultury oraz kierownicy i pracownicy jednostek podległych.

Podczas spotkania poruszano najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju naszej gminy. W warsztatach wraz z zespołem uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów- Dariusz Marczewski oraz eksperci z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich z Lublina - prezes Fundacji Pan Paweł Prokop wraz z Panią Anną Bielak - dyrektorem biura Fundacji.

Do zadań Zespołu w zakresie opracowania projektu Strategii należą m.in.:

  • Zebranie danych do diagnozy,
  • Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej  przestrzennej w formule partycypacyjnej,
  • Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych oraz oczekiwanych rezultatów,
  • Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej i propozycji ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie,
  • Określenie obszarów strategicznej interwencji zgodnie ze strategią rozwoju województwa oraz obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla Gminy, z zakresem planowanych działań,

Kolejne spotkania z udziałem przedsiębiorców, mieszkańców, radnych, sołtysów przewodniczących osiedli, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz  przedstawicieli instytucji mających swoje siedziby na  naszym terenie odbędę się w dniu 28.01.2021 r. w formie on-line na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

Przypominamy,  że chęć wzięcia udziału w w/w spotkaniach należy zgłosić do p. Katarzyny Chmielewskiej Referat Funduszy i Monitorowania Strategii Rozwoju na adres e-mail: kchmielewska@miechow.eu lub tel. (41) 383 00 40 wew. 53.

Inf.: UGiM Miechów

Miechów - najnowsze informacje