czwartek, 24 września 2020 10:58

Jakie bogactwo przyrodnicze kryje w sobie Miechowszczyzna?

Autor Emilia Gara
Jakie bogactwo przyrodnicze kryje w sobie Miechowszczyzna?

23 września w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach II odbyło się I Powiatowe Sympozjum Murawowe na Wyżynie Miechowskiej. O wyjątkowym bogactwie, nie tylko na skalę polską, muraw kserotermicznych w Obszarach Natura 2000 na Miechowszczyźnie opowiadały przedstawicielki organizatora sympozjum - Izabela Banaszewska oraz Anna Trojecka-Brzezińska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

O tym, jakie bogactwa przyrodnicze kryje w sobie Miechowszczyzna i jak wiele występuje tu unikalnych, chronionych roślin, przekonali się uczniowie szkół, którzy wzięli udział w konkursie pn. „Murawy kserotermiczne bogactwem Ziemi Miechowskiej”, objętym honorowym patronatem przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie i Starostwo Powiatowe w Miechowie. Najlepsze z prac uczestnicy konkursu zaprezentowali podczas sympozjum.

Wicestarosta Paweł Osikowski podkreślał, iż kiedy pojawiła się propozycja organizacji sympozjum i prześwięcającego mu konkursu, idea ta od razu spotkała się z przychylnością władz Powiatu Miechowskiego. Choć ze względu na pandemię, konkurs i jego rozstrzygnięcie nieco rozwlekły się w czasie. Wicestarosta wyraził nadzieję, iż kolejne edycje, które promują nie tylko Obszary Natura 2000, ale też przy tym samą Miechowszczyznę, cieszyć się będą jeszcze większym powodzeniem. Paweł Osikowski dziękował i gratulował wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom - nauczycielom.

Laureatami konkursy  „Murawy kserotermiczne bogactwem Ziemi Miechowskiej" zostali:

  • I miejsce - Sara Kubic
  • II miejsce  - Wiktoria Sady
  • III miejsce - Agnieszka Gibek

Wyróżnienia:

  • I wyróżnienie - Milena Pazera
  • II  wyróżnienie - Wiktoria Miszczyk

Inf. i fot.: SP Miechów

Miechów - najnowsze informacje