poniedziałek, 19 lutego 2024 07:00

Jego początków można szukać w epoce staropolskiej. Trafił na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Autor Mirosław Haładyj
Jego początków można szukać w epoce staropolskiej. Trafił na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego wpisano inauguracyjny przemarsz profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. To pierwsza inicjatywa akademicka w gronie chronionych praktyk i zwyczajów.

Co roku, 1 października na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego. Wydarzenie tradycyjnie poprzedza msza św. w kolegiacie św. Anny oraz uroczysty pochód profesorów z najstarszego, średniowiecznego budynku UJ - Collegium Maius - do Auditorium Maximum, które jest miejscem corocznej immatrykulacji kolejnego rocznika studentów.

Po drodze pochód zatrzymuje się pod Dębem Wolności rosnącym przed głównym budynkiem uczelni i siedzibą władz - Collegium Novum, gdzie rektor UJ składa wieniec.

Uroczystość otwiera pieśń "Gaude Mater Polonia" w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ "Camerata Iagellonica". Potem przemawia rektor.

Po uroczystej immatrykulacji odbywa się pierwszy w danym roku akademickim inauguracyjny wykład.

Uroczysty pochód jest pierwszą inicjatywą akademicką w gronie chronionych praktyk i zwyczajów. Uniwersytet Jagielloński rozpoczął starania o wpisanie pochodu inauguracyjnego na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na przełomie 2022 i 2023 roku. Wiązało się to z przygotowaniami regulaminu ceremoniałów uniwersyteckich.

Pierwszy pochód

7 października 1886 roku miał miejsce pierwszy uroczysty pochód w dniu inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Właśnie wtedy profesorowie przeszli w orszaku z Collegium Physicum do kolegiaty św. Anny, w której odprawiono mszę świętą. Później uczeni udali się do Collegium Nowodworskiego, w którym odbyły się główne uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego.

Pewne elementy pochodu profesorów funkcjonowały w tradycji akademickiej już w epoce staropolskiej. Przerwy w organizowaniu pochodu inauguracyjnego na przestrzeni niemal 140-letniej tradycji zdarzały się w okresie wojen światowych, okresie stalinowskim i pierwszych latach po nim.

Inf. UJ, UMK

Fot.: UJ FB

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka