czwartek, 27 stycznia 2022 15:11

"Jego śmierć jest dla nas wielką stratą". Małopolska straciła wielkiego patriotę

Autor Mirosław Haładyj
"Jego śmierć jest dla nas wielką stratą". Małopolska straciła wielkiego patriotę

Dziś rano w Krakowie zmarł Jacek Smagowicz. Był działaczem opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Solidarność”, współpracownikiem i przyjacielem krakowskiego Oddziału IPN. Został odznaczony kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany tytułem Świadek Historii. W 2018 wyróżniono go Medalem „Pro Bono Poloniae". Założył Chorągiew Krakowską Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II.

Informują o śmierci Smagowicza na swoim facebooku, IPN Kraków zamieściło jego biografię:

Urodził się w 1943 r. w Warszawie. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1968 r. Został zatrzymany po akcji ulotkowej potępiającej interwencję Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W 1977 r. uczestniczył w czarnym marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Kolportował pismo bezdebitowe „Robotnik”, zakładał Wolne Związki Zawodowe w krakowskim „Polmozbycie”. Za strajk przeciw wprowadzeniu stanu wojennego został wyrzucony z pracy i internowany.
Był działaczem małopolskiej „Solidarności”, członkiem Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, pierwszym przewodniczącym Komitetu Budowy Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W 1990 r. wszedł w skład Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Krakowie dla byłych funkcjonariuszy SB. Należał do Fundacji Solidarni Solidarnym w Krakowie, w latach 1994-1995 był przewodniczącym Rady Fundacji. Organizował i koordynował pomoc Zarządu Regionu Małopolska „Solidarności” dla Czeczenii, a od 1995 r. wchodził w skład Rady Programowej Czeczeńskiego Ośrodka Informacji w Krakowie. Był współorganizatorem pokojowych manifestacji solidarnościowych i niepodległościowych.
W latach 2009-2010 brał udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną w Gdańsku i Krakowie poświęconych tematyce niepodległości Polski oraz znaczenia „Solidarności”. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. Od 2016 r. należał do Stowarzyszenia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”. W 2016 r. założył krakowską Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.
Jacek Smagowicz wchodził w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie, a także Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w Krakowie.

W Krakowie zmarł dziś rano Jacek Smagowicz, działacz opozycji antykomunistycznej i NSZZ „Solidarność”, współpracownik i...

Opublikowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie Czwartek, 27 stycznia 2022
 Jacek Smagowicz/Fot.: Facebook/IPN
Jacek Smagowicz/Fot.: Facebook/IPN

O śmierci opozycjonisty poinformował również Małopolski Urząd Wojewódzki.

– Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Jacka Smagowicza, kawalera Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej, członka małopolskiej „Solidarności” i Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, założyciela Chorągwi Krakowskiej Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II. Małopolska straciła w osobie śp. Jacka Smagowicza wielkiego patriotę, oddanego całym sercem Ojczyźnie, o której wolność niestrudzenie walczył. Jego śmierć jest dla nas wielką stratą.
Requiescat in pace.

– napisał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita w piśmie zamieszczonym na stronie internetowej urzędu.

Opublikowany przez Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski Czwartek, 27 stycznia 2022
Jacek Smagowicz/Fot.: Facebook/IPN
Jacek Smagowicz/Fot.: Facebook/IPN

Fot.: Facebook/IPN

Kraków

Kraków - najnowsze informacje