wtorek, 2 maja 2023 12:00

Jeżeli masz problemy z sercem, ten program jest przeznaczony dla Ciebie

Autor Julia Banaś
Jeżeli masz problemy z sercem, ten program jest przeznaczony dla Ciebie

Od kwietnia Małopolska dołączyła do programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej. Jego celem jest szybka diagnostyka pacjenta i dalsza kompleksowa opieka kardiologiczna.

W Małopolsce Ośrodkiem Koordynującym jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, a porozumienia zostały podpisane z 86 placówkami w całym województwie.

160 tys. osób objętych opieką do końca 2024 r. - to cel rozszerzenia programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej o kolejne sześć województw. Od kwietnia jest on dostępny dla pacjentów  w Małopolsce. Ośrodkiem koordynującym program jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

W 2022 r. pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej był prowadzony na Mazowszu. W tym czasie zakwalifikowało się do niego 3,5 tys. pacjentów. Teraz skorzystać mają także pacjenci z województw: pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

– Chcemy, aby dostęp do lekarza kardiologa był jak najszybszy. Trwający od półtora roku pilotaż  w woj. mazowieckim pokazał, że zdecydowanie skrócił się czas oczekiwania pacjenta na pierwszą wizytę u kardiologa. Na Mazowszu to aktualnie około trzech tygodni. Wprowadzenie Sieci w Małopolsce zdecydowanie przyspieszy diagnostykę i pomoc dla pacjentów leczonych kardiologicznie – podkreślił w trakcie briefingu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jakie korzyści dla pacjenta w KSK?

Do opieki w Krajowej Sieci Kardiologicznej mogą zostać skierowani pacjenci z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym, niewydolnością serca, nadkomorowymi i komorowymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia, zastawkowymi wadami serca.

Głównym założeniem jest szybka diagnostyka pacjenta i dalsza kompleksowa opieka, w której dużą rolę odgrywają lekarze rodzinni, najlepiej znający chorego i opiekujący się nim na co dzień. Dodatkowo pacjenci mogą liczyć na opiekę wyznaczonego dla nich koordynatora i możliwość stałego kontaktu z infolinią.

- To program zmian w organizacji opieki kardiologicznej czy szerzej w zakresie medycyny naczyniowej. Zmian dotyczących wprowadzenia nowych metod leczenia, nowych leków, nowych metod, jeśli chodzi o profilaktykę i prewencję. To ogromny program, który mam nadzieję zmieni sytuację polskich pacjentów, którzy w tej chwili są w grupie tzw. wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego - wyjaśniał prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Decyzję o skierowaniu do diagnostyki i leczenia w ramach KSK podejmuje lekarz: rodzinny, w poradni kardiologicznej lub w szpitalu (w oddziale kardiologicznym lub chorób wewnętrznych). Placówka, w której pracuje musi mieć podpisane porozumienie o współpracy z ośrodkiem koordynującym. Kolejny krok to kwalifikacja do programu pilotażowego przez lekarza specjalistę w poradni kardiologicznej. Powinna się ona odbyć w ciągu 30 dni od zgłoszenia do programu.

W ramach Sieci Kardiologicznej chory ma otrzymać każdy rodzaj opieki, który będzie dla niego niezbędny. Od lekarza POZ, przez przychodnię specjalistyczną (kardiologiczną lub hipertensjologiczną) do leczenia szpitalnego, jeśli takie okaże się w jego przypadku konieczne. W tym ostatnim aspekcie dzięki współpracy koordynatorów z różnych ośrodków choremu ma być proponowany najszybszy termin hospitalizacji dostępny we włączonych do Sieci szpitalach. Dla bezpieczeństwa pacjenta i ograniczenia stresu towarzyszącemu leczeniu, możliwie jak najwięcej badań ma być wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych lub w ramach pobytów jednodniowych. Zalecenia w opiece nad pacjentami kardiologicznym w KSK przygotowało grono ekspertów na potrzeby pilotażu.

- Cieszę się, że Pilotażowy Program Krajowej Sieci Kardiologicznej jest już także dostępny dla pacjentów z Województwa Małopolskiego. Chcę podkreślić, że wśród czterech jednostek chorobowych objętych KSK jest nadciśnienie tętnicze. To najczęstsza choroba, która dotyka Polaków i prowadzi do późniejszych zawałów serca, arytmii, które to z kolei są najpowszechniejszą przyczyną zgonów naszych pacjentów. Realizacja KSK pozwoli także na zwiększenie dostępu pacjentów do najnowocześniejszych metod małoinwazyjnego leczenia chorób układu krążenia, w tym przezcewnikowego leczenia wad zastawkowych oraz zabiegów ablacji w zaburzeniach rytmu serca – mówił prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, konsultant medyczny Regionalnego Ośrodka Koordynującego KSK w Małopolsce, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Na czym polega pilotaż?

Krajowa Sieć Kardiologiczna jest programem pilotażowym. Oznacza to, że na razie nie są nią objęci pacjenci w całej Polsce, ale na terenie siedmiu województw. Wszystko po to, żeby ocenić funkcjonowanie KSK w takiej skali i wcześnie wychwycić elementy ewentualnie wymagające poprawy. Oceniana będzie organizacja, jakość i efekty opieki kardiologicznej w Sieci. Testowana jest zasadność i skuteczność organizacji opartej o sieć ośrodków kardiologicznych oraz podział kompetencji między podmioty na różnych poziomach referencyjnych (POZ, AOS, leczenie szpitalne) działające w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Dziś spotykamy się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II z przedstawicielami placówek medycznych, żeby mogły poznać założenia Krajowej Sieci Kardiologicznej bezpośrednio od jej twórców i rozwiać pewne wątpliwości, które mogły się do tej pory pojawiać. Im lepiej przygotujemy się do wdrożenia Krajowej Sieci Kardiologicznej, tym szybciej pacjenci zostaną jej beneficjentami. Dobre przygotowanie zagwarantuje możliwość zakwalifikowania dużej liczby pacjentów już od początku działania pilotażu w naszym województwie. Cieszę się, że Małopolska jest jednym z sześciu województw, które zostały włączane do Sieci – podkreśliła Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska. - Pilotaż ma również pozwolić na bardziej optymalne wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych – ich potencjału sprzętowego, jak i doświadczonego zespołu. Każdy podmiot uczestniczący w programie może liczyć na dodatkowe finansowanie wynikające ze zwiększonego zakresu obowiązków – dodała.

Szczegóły w Małopolsce

W Małopolsce Ośrodkiem Koordynującym jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, który zawiera porozumienia z podmiotami Sieci Kardiologicznej. Stroną mogą być oddziały kardiologiczne i chorób wewnętrznych, a także poradnie specjalistyczne oraz poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie porozumienia zostały podpisane z 86 placówkami w całym województwie.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka