piątek, 17 czerwca 2022 15:31

Jordanów: Ważna zmiana w sprawie DPS-u. Zakonnice wydały oświadczenie. Trwa kontrola placówki

Autor Mirosław Haładyj
Jordanów: Ważna zmiana w sprawie DPS-u. Zakonnice wydały oświadczenie. Trwa kontrola placówki

Na wniosek wojewody małopolskiego zmieniony został podmiot prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie. W placówce zarządzanej przez zakonnice ze Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny miało dochodzić do poważnych nadużyć, w tym stosowania aktów przemocy stosowanych wobec niepełnosprawnych podopiecznych. Placówka jest obecnie kontrolowana.

W opublikowanym 13 czerwca tekście dziennikarzy Wirtualnej Polski zatytułowanym "Piekło u zakonnic. Bicie, wiązanie, zamykanie w klatce. Horror dzieci w DPS pod Krakowem" jego autorzy opisali przypadki znęcania się nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przebywającymi w ośrodku przez jego pracowników - zarówno osoby świeckie jak i zakonnice. Z artykułu wynika, że podopieczni mieli być m. in. bici, przywiązywani do łóżek, zamykani w klatce.

Publikacja wywołała falę oburzenia a do wyjaśnienia sytuacji włączyły się władze na stopniu wojewódzkim. W wystosowanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki   oświadczeniu można przeczytać, m. in., że obecnie ośrodek jest sprawdzany oraz, że wojewoda wystąpił z wnioskiem o zmianę podmiotu prowadzącego DPS:

Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie jest w toku. O jej wynikach będziemy mogli poinformować po zakończeniu tych działań. Kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej MUW bardzo szczegółowo analizują kwestie związane z jakością usług świadczonych w tej placówce oraz standardem zatrudnienia i kwalifikacjami pracowników.
Sprawdzane jest również stosowanie środków przymusu bezpośredniego u podopiecznych, u których jest to konieczne, aby nie stwarzali zagrożenia dla siebie lub innych mieszkańców. Jest to bardzo delikatna kwestia, wymagająca m.in. prowadzenia określonej dokumentacji. Bywa również tak, że to sąd może wydać zgodę na stosowanie określonych środków zabezpieczających, w tym nawet „łóżka składającego się z metalowych, wysokich prętów jako miejsca spoczynku nocnego ubezwłasnowolnionej”. Badamy taki dokument i jego znaczenie w kontekście całości sprawy. Szczegółowo analizowane jest także sprawozdanie z kontroli, przeprowadzonej w DPS w Jordanowie przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, który sprawuje nadzór nad placówką, jak również ustalenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które odpowiada za bieżące funkcjonowanie DPS-u.
Na tym etapie – w trosce o dobro sprawy – wojewoda małopolski Łukasz Kmita wyraził względem organu prowadzącego DPS w Jordanowie, czyli Starosty Suskiego, oczekiwanie, aby został zmieniony podmiot prowadzący placówkę. Formuła takiej zmiany jest aktualnie dopracowywana. Wojewoda oczekuje, że DPS będzie prowadzony przez powiat suski. Warto podkreślić, że prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym powiatu. Łukasz Kmita wyraził oczekiwanie, że Siostry ze zrozumieniem podejdą do tego tematu i użyczą powiatowi budynku na określony czas. Założeniem jest oczywiście to, aby powiat przejął prowadzenie DPS wraz z obecnie umieszczonymi tam podopiecznymi.

Na wniosek wojewody zareagowały władze powiatu, które przychyliły się do niego.

Zarząd przychylił się do propozycji jaką złożył Wojewoda. Ustalono, że szczegóły dotyczące formalno-prawnej strony tego zadania dopracowane zostaną podczas zaplanowanego jeszcze na dzisiaj spotkania delegacji reprezentującej powiat z przedstawicielami wojewody i Zgromadzenia Sióstr Prezentek prowadzącego dotychczas jordanowską placówkę.

– można przeczytać w komunikacie opublikowanym na stronie starostwa.

Oświadczenie w sprawie dalszego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wystosowało także Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W piśmie wystosowanym przez przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Prezentek możemy przeczytać:

Kierując się odpowiedzialnością za istnienie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, w szczególności troską o Podopiecznych, Rada Generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek dnia 15 czerwca br. podjęła decyzję o odstąpieniu od prowadzenia DPS-u w Jordanowie. Rada podjęła też decyzję, że sam budynek, w którym zlokalizowany jest DPS, zostanie użyczony tak, aby dalej mogli w nim przebywać dotychczasowi Podopieczni.
Zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Małopolskim, nowym organem prowadzącym DPS będzie Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Formalne warunki przekazania zostaną doprecyzowane w najbliższych dniach. Już dziś jednocześnie Zgromadzenie otrzymało gwarancję, że pracownicy DPS-u zostaną zatrudnieni przez nowy organ prowadzący na dotychczasowych warunkach. Jako przełożona generalna podtrzymuję gotowość pełnej współpracy z organami państwowymi w wyjaśnieniu wszystkich zarzutów dotyczących funkcjonowania placówki.
Nie ma akceptacji dla zachowań sprzecznych z misją naszego Zgromadzenia, którą jest służba drugiemu człowiekowi, zwłaszcza najmniejszemu i bezbronnemu. Dalsze decyzje będą uzależnione od wyników toczącego się postępowania.
M. Anna Telus
przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek
Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje