wtorek, 28 kwietnia 2020 13:09

Kalwaria Zebrzydowska. Kluczowa inwestycja na finiszu

Autor Katarzyna Domagała
Kalwaria Zebrzydowska. Kluczowa inwestycja na finiszu

W Gminie Kalwaria Zebrzydowska końca dobiegają prace związane z realizacją priorytetowej dla gminy inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Budżet na realizację tego projektu wynosił 15 mln zł brutto.

Projekt pozwala na realizację założeń polityki wodno-ściekowej wynikającej wprost z konieczności wdrożenia dyrektywy ściekowej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ponad 9️ km kolektorów sanitarnych oraz blisko 5️ km sieci wodociągowej na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Budżet projektu wynosi blisko 15 mln zł brutto. Ok. 8 mln budżetu pochodzi z dotacji unijnej.

Aktualnie roboty prowadzone są w rejonie Rynku, ul. Mickiewicza oraz ul. Krakowskiej. Większość robót prowadzona jest metodami bezwykopowymi, co w znacznym stopniu zmniejsza uciążliwości związane z realizacją prac. Część ekip odpowiedzialna jest za finalizację budowy kolektorów sanitarnych, inne brygady pracują przy przebudowie sieci wodociągowej w rejonie Rynku - mówi Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kalwarii Zebrzydowskiej

Źródło: Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje