poniedziałek, 9 października 2023 07:39

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w centrum. "Winna" dotacja unijna

Autor Mirosław Haładyj
Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w centrum. "Winna" dotacja unijna

W kilku miejscach w rejonie centrum miasta toczą się prace drogowe, które mają znaczący wpływ na poruszanie się po tym obszarze. W ciągu dwóch miesięcy planowane jest zakończenie robót na ul. Księcia Józefa i moście Dębnickim. Na dłużej pozostaną jedynie utrudnienia związane z przebudową ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przeprasza za powstałe utrudnienia wynikające z prowadzonych prac – nie było innej możliwości przeprowadzenia tych ważnych inwestycji. Na ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej są one niezbędne głównie z uwagi za zły stan torowiska tramwajowego, z kolei na ul. Księcia Józefa kluczowa była dotacja unijna. Należało w tym roku również zadbać o most Dębnicki, pozyskanie dodatkowych środków pozwoliło nam ruszyć z pracami i w tym miejscu.

Nowe drogi dla rowerów wzdłuż ul. Księcia Józefa (dzielnica: VII Zwierzyniec)
Dzielnica VII zyska dwa nowe odcinki dróg dla rowerów: od klasztoru norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim – ciąg pieszo-rowerowy, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej – droga dla rowerów i chodnik. Projekty uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych. Perspektywa finansów wydatkowania tych środków determinuje czas, do którego inwestycja powinna zostać zrealizowana.

Wykonawca deklaruje ich zakończenie na przełomie listopada i grudnia. Wtedy rowerzyści zyskają dogodny i możliwie komfortowy dojazd praktycznie od granic miasta aż do klasztoru norbertanek na Salwatorze.

Pierwotnie te drogi dla rowerów miały być budowane wcześniej. Niestety poprzedni projektant i wykonawca nie wywiązywał się ze swoich zadań i umowa z nim została rozwiązana, co odłożyło o kilka miesięcy start prac. Dodatkowo okazało się też że na odcinek między klasztorem norbertanek a mostem Zwierzynieckim wymagał dodatkowych prac projektowych związanych murem oporowym.

Przy okazji tych inwestycji wymieniana jest kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie, dlatego miejscami pojawiają się częściowe zajęcia jezdni ul. Księcia Józefa, a ruch kierowany jest ręcznie. Przed nami jeszcze jeden trudniejszy etap, położenie nowej betonowej nawierzchni przystanku komunikacji zbiorowej między ul. Wioślarską a Jesionową.

Trwający remont mostu Dębnickiego w ciągu ul. Marii Konopnickiej to nie jedynie wymiana nawierzchni, to także poprawa jego stanu technicznego w obrębie płyty pomostowej – m.in. nowa izolacja, odwodnienie, dylatacje czy oświetlenie. Ekipy obecnie działają na połowie mostu od strony Wawelu. Strona od Salwatora jest już gotowa.

Zakończenie prac planowane jest w połowie listopada. Wtedy kierowcy znów zyskają do jazdy po dwa pasy ruchu w każdą stronę na osi Aleje Trzech Wieszczów – most Dębnicki – ul. Konopnickiej. To z kolei pozwoli na bardziej sprawne ominięcie przebudowywanych ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Inwestycja na ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej dopiero na starcie (dzielnice: I Stare Miasto, VII Zwierzyniec)
Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki to inwestycja, która była planowana od kilku lat. Stan techniczny szczególnie torowiska wymusił prowadzenie prac w tym roku. Prace ruszyły we wrześniu. Ich przesunięcie w czasie mogło by także skutkować utratą unijnej dotacji do prowadzonych prac. Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu robót składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Współfinansowanie zewnętrzne inwestycji ulgą dla budżetu miasta
W wypadku wymienionych powyżej zadań inwestycyjnych, kluczową rolę przy ich realizacji odgrywa finansowanie ze środków nie pochodzących z budżetu miasta. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz przebudowa ulic Kościuszki oraz Zwierzynieckiej uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Z kolei remont mostu Dębnickiego jest dofinansowany ze środków rządowych.

Pozyskanie takich środków wiąże się z koniecznością spełnienia przez miasto określonych procedur. Realizacja inwestycji oraz jej późniejsze rozliczenie wymaga spełnienia ściśle określonych procedury. Ma to niebagatelny wpływ na termin realizacji poszczególnych inwestycji, w tym także tych opisanych.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka