wtorek, 9 lutego 2021 11:45

Klucze. Pałacyk Dietlów odnowiony. Zobacz jak teraz wygląda

Autor Wiktoria Mitura
Klucze. Pałacyk Dietlów odnowiony. Zobacz jak teraz wygląda

W Kluczach zakończyły się prace związane z generalnym remontem pałacyku Dietlów. Zadanie pod nazwą „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pałacyk, w którym zakończyły się roboty budowlane, to jeden z dwóch znajdujących się w parku historycznych budynków rodziny Dietlów, które zostały gruntownie wyremontowane. Budynek pochodzi z początku XX wieku i jest bardzo ciekawy architektonicznie. Po jego otwarciu stanie się miejscem aktywności w różnych sferach: przedsiębiorczości i działalności organizacji pozarządowych, kultury i usług rehabilitacyjnych.

Z kolei w sąsiednim budynku, w tzw. starej gminie (do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. mieścił się tam Urząd Gminy Klucze), znajduje się żłobek samorządowy. Działa tam również dzienny dom seniora (obie placówki zostały uroczyście otwarte jesienią ub. roku).

Odnowienie pałacyków wraz z zakończonym etapem rewitalizacji parku, to całość działań Gminy Klucze zmierzających do kompleksowego odnowienia i zagospodarowania tego miejsca.

Projekt pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych” został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w wysokości 3 741 023,53 zł.

W maju 2018 roku Wójt Gminy Klucze Norbert Bień podpisał z ówczesnym Marszałkiem Województwa Małopolskiego Jackiem Krupą umowę na dofinansowanie zadania. We wrześniu 2018 roku gmina przekazała teren budowy wykonawcy prac (firmie ZRB Paciej).

Prace remontowe i odtworzeniowe w obiekcie obejmowały m.in.:

 • wymianę wszystkich instalacji, tj. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej,
 • wzmocnienie i izolację fundamentów,
 • wymianę dachu, okien i drzwi,
 • remont klatki chodowej i przebudowę zniszczonych schodów,
 • skucie zawilgoconych tynków, położenie nowych,
 • stworzenie częściowo nowego układu pomieszczeń,
 • budowę windy,
 • całościowe odtworzenie ganku,
 • prace konserwatorskie elementów zabytkowych i stolarki wewnętrznej.
  Powstał także scenariusz nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji wewnątrz budynku. Na wykonanie tej ekspozycji zarezerwowano środki w tegorocznym budżecie Gminy Klucze.

W planie jest kolejny etap rewitalizacji tej części Klucz - zagospodarowanie przestrzeni między oboma pałacykami i odpowiednia ekspozycja wewnątrz budynku, nawiązująca do historii tego miejsca.

Plac między budynkami zostanie wyłączony z ruchu samochodowego (od ulicy Rabsztyńskiej poprowadzono jednokierunkową drogę za „starą gminą” czyli sąsiednim pałacykiem). Będzie to część reprezentacyjna i rekreacyjna. Zbudowana tam zostanie min. fontanna, co ma nawiązywać do przedwojennego stanu tego miejsca.

Ambitnym planem jest również zaaranżowanie przestrzeni ekspozycyjnej wewnątrz pałacyku. Za pomocą multimediów i nowoczesnych środków zostanie pokazana historia związana z dawnymi właścicielami obu pałacyków – rodzinami Mauve i Dietlów, przemysłowcami i właścicielami ziemskimi (Ludwig Mauve był m.in. założycielem papierni w Kluczach).

Zobacz, jak teraz wygląda pałacyk Dietlów:

info i foto: UG Klucze

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje