sobota, 23 stycznia 2021 10:47

Kraków. Bilet przystankowy a nie czasowy? To odpowiedź na podwyżki twierdzi Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców”

Autor Marzena Gitler
Kraków. Bilet przystankowy a nie czasowy? To odpowiedź na podwyżki twierdzi Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców”

1 lutego wchodzą w życie zmiany w cenniku biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Reakcją na coraz wyższe koszty korzystania z komunikacji miejskiej i ciekawą alternatywą dla biletów czasowych może być pomysł, by wprowadzić bilety przystankowe, co proponuje Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Bilet przystankowy zamiast czasowego?

Odpowiedzią na rosnące koszty dojazdu komunikacją miejską jest ciekawy pomysł Klubu Radnych "Kraków dla Mieszkańców", który złożył projekt uchwały zobowiązującej prezydenta do wprowadzenia biletów komunikacji miejskiej, których cena uzależniona byłaby od liczby przejechanych przez pasażerów przystanków.

Kupujesz 20-minutowy bilet, ale Twój autobus stoi w korku, a zamiast zakładanej liczby przystanków, niewiele posuwasz się do przodu. Tymczasem Twój bilet czasowy traci ważność, a Tobie – mimo, że nie z Twojej winy – grozi mandat. Takie sytuacje są niestety w Krakowie częste. Rozwiązaniem problemu są bilety przystankowe, stosowane np. w Poznaniu. Kupując taki bilet płacimy tylko za przejechane przystanki. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest uczciwe w stosunku do pasażerów. Właśnie złożyliśmy projekt uchwały w tej sprawie” – informuje jeden z inicjatorów projektu, radny Łukasz Gibała.

Kupujesz 20-minutowy bilet, ale Twój autobus stoi w korku, a zamiast zakładanej liczby przystanków, niewiele posuwasz...

Opublikowany przez Łukasza Gibałę Wtorek, 19 stycznia 2021

„W ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w systemie komunikacji zbiorowej w Krakowie, obejmowały one przede wszystkim cenę biletów. Opłaty za bilety jednorazowe znacznie wzrosły, uderzając najmocniej w tych, którzy z transportu publicznego korzystają sporadycznie, często rezygnując z przejazdu samochodem. Ciekawym rozwiązaniem funkcjonującym między innymi w Poznaniu czy Londynie jest umożliwienie pasażerom komunikacji zbiorowej uiszczania opłaty za przejazd, której wysokość ustalana jest na podstawie liczby przejechanych przystanków. Powyższy system przez jego użytkowników uważany jest za bardziej sprawiedliwy, ponieważ płacimy tylko za tyle, ile faktycznie zdołaliśmy przejechać. Co więcej, często zdarza się, że zakupiony bilet czasowy ze względu na wydłużony czas podróży, nie pozwala zrealizować przejazdu, który według rozkładu powinien być możliwy, tym samym kupujący ponosi odpowiedzialność między innymi za korki, chociaż sam korzysta z transportu zbiorowego. W Poznaniu mieszkańcy mogą korzystać z kart imiennych typu PEKA, zbliżają kartę do kasownika przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, a opłata automatycznie pobierana jest z ich konta. Obowiązuje taryfa degresywna, czyli cena za kolejne przystanki maleje wraz z długością podróży. Przykładowo za pierwszy przystanek pasażer uiszcza opłatę w wysokości 72 groszy, za dwa kolejne 60 groszy i tak stopniowo opłaty maleją. Powyżej ośmiu przystanków pasażer zapłaci już tylko 8 groszy za każdy kolejny. Dodatkowo, jeśli w ciągu jednego dnia pasażer korzystający z karty wyda na przejazdy kwotę stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego czasowego 24-godzinnego, dalsze opłaty nie są już naliczane.

Niewątpliwie powyższe rozwiązanie będzie wymagało zmiany obecnego systemu, dlatego też projekt uchwały ma charakter kierunkowy. Wzorem Łodzi można uruchomić program pilotażowy na liniach, którymi podróżuje znaczna część pasażerów komunikacji miejskiej, a następnie stopniowo poszerzać go o dodatkowe trasy” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Czy zyska aprobatę Rady Miasta Krakowa – zobaczmy, na pewno jednak pomysł spodoba się mieszkańcom.

Ile za bilety w Krakowie od 1 lutego?

Od 1 lutego wchodzą zmiany w obowiązującej ofercie biletowej. O tym, którzy radni zagłosowali za podwyżką piszemy tu:

Kraków. 24 radnych zadecydowało o podwyżce cen biletów. Komu za to podziekować?
Wczoraj późno w nocy miejscy radni przegłosowali zmiany w taryfie cen biletów za korzystanie z transportu publicznego.

i tu

Kraków. Od lutego podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej
1 lutego wchodzą w życie zmiany w cenniku biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Nowe stawki obejmą bilety jednorazowe, jak i miesięczne.

Zmiany dotyczyć będą zarówno biletów jednorazowych, jak i okresowych:

Biletów czasowych do kasowania tzw. krótkoczasowych:

 • 20-minutowy – 4/2 zł ulgowy
 • 60-minutowy lub jednoprzejazdowy – 6/3 zł ulgowy
 • 90-minutowy – 8/4 zł ulgowy
 • Wspólny 70-minutowy – 7/3,50 zł ulgowy

Ceny biletów są jednakowe dla wszystkich stref biletowych.

Biletów jednoprzejazdowych do kasowania, grupowych do 20 osób:

 • Na I strefę – 50/25 zł ulgowy
 • Na wszystkie strefy – 60/30 zł ulgowy

Biletów czasowych do kasowania tzw. długoczasowych :

 • Na I strefę biletową:
 • 24-godzinny– 17/8,5 zł ulgowy
 • 7-dniowy – 56/28 zł ulgowy
 • Na wszystkie strefy biletowe:
 • 24-godzinny – 22/11 zł ulgowy
 • 48-godzinny – 35/17,50 zł ulgowy
 • 72-godzinny – 50/25 zł ulgowy
 • 7-dniowy – 68/34 zł ulgowy
 • Weekendowy rodzinny – 25 zł

Zmiany dotyczyć będą także biletów okresowych imiennych.

Dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej przygotowano specjalną ofertę imiennych biletów okresowych:

Miesięcznych:

 • na 1 linię na I strefę – 54/27 zł ulgowy
 • sieciowy na I strefę – 80/40 zł ulgowy
 • sieciowy na I i II strefę –103/51,50 zł ulgowy
 • sieciowy na I, II i III strefę – 116/58 zł ulgowy

Półrocznych:

 • na I strefę – 420/210 zł ulgowy
 • na I i II strefę – 515/257,50 zł ulgowy
 • na I, II i III strefę – 580/290 zł ulgowy
 • 5+1 na I strefę – 420/210 zł ulgowy

Dla osób nieposiadających statusu Karty Krakowskiej obowiązywać będzie następujący cennik biletów miesięcznych imiennych:

 • Na 1 linię na I strefę – 80/40zł ulgowy

Sieciowych

 • na I strefę – 148/74 zł ulgowy
 • na II strefę – 79/39,50 zł ulgowy
 • na III strefę  – 37/18,50 zł ulgowy
 • na I i II strefę – 158/79 zł ulgowy
 • na II i III strefę –96/48 zł ulgowy
 • na I, II i III strefę – 179/89,50 zł ulgowy

Specjalnych sieciowych (przy zakupie co najmniej 30 sztuk):

 • na I strefę – 110 zł
 • na I i II strefę – 126 zł
 • na I, II i III strefę – 146 zł

Socjalnych sieciowych:

 • na I strefę – 30 zł
 • na I i II strefę – 50 zł
 • na I, II i III strefę – 70 zł

Aktywizujących dla osób bezrobotnych:

 • na I strefę – 50 zł
 • na I i II strefę – 100 zł
 • na I, II i III strefę – 140 zł

Zmieni się także cena miesięcznych biletów imiennych zintegrowanych na przejazdy łączone:

 • na I strefę – 133/66,50 zł ulgowy
 • na II strefę – 71/35,50 zł ulgowy
 • na III strefę  – 33/16,50 zł ulgowy
 • na I i II strefę – 142/71 zł ulgowy
 • na I, II i III strefę – 161/80,50zł ulgowy

Istnieć będzie również możliwość zakupu grupowego, przez organizatorów wydarzeń lub imprez masowych dla ich uczestników, uprawnień do wielokrotnych przejazdów w I i II strefie biletowej:

Ceny dla grupy do 100 osób:

 • na 1 dobę – 300 zł
 • na 2 doby – 580 zł
 • na 3 doby – 810 zł
 • na 4 doby – 1100 zł
 • każda kolejna doba – 200 zł

Biura podróży będą miały możliwość wyrobienia dla swoich klientów imiennej Krakowskiej Karty Turystycznej uprawniającej posiadaczy do wielokrotnych przejazdów na obszarze wszystkich stref.

 • 1-dniowa – 17 zł
 • 2-dniowa – 35 zł
 • 3-dniowa – 50 zł

Opłaty dodatkowe (w przypadku uiszczenia w terminie 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty obniżona jest do 50 % lub do 30 %):

 • Za brak ważnego biletu (dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu bezpłatnego) – 240 zł
 • Za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu ulgowego – 160 zł
 • Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – 160 zł
 • Za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu – 520 zł

Inne opłaty:

 • Za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich umorzenia – 16 zł
 • Za powtórne i kolejne wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych i biletów wolnej jazdy) – 8 zł
 • Nie pobiera się opłat za pierwsze wydanie karty elektronicznej (nośnika biletów okresowych).
 • Nie pobiera się opłat za przewóz zwierząt i bagażu.

inf. o taryfach i fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje