poniedziałek, 15 maja 2023 06:01

Kraków. „Czas zatrzymać to szaleństwo!” 14 organizacji domaga się spotkania w sprawie nowej inwestycji

Autor Mirosław Haładyj
Kraków. „Czas zatrzymać to szaleństwo!” 14 organizacji domaga się spotkania w sprawie nowej inwestycji

14 krakowskich NGO-sów apeluje do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o nadzwyczajną sesję w sprawie tramwaju do Mistrzejowic. Obawiają się, że "zielony tramwaj" jeszcze zanim powstanie spowoduje wycinkę ponad 1000 drzew.

W poniedziałkowy poranek (15 maja) Akcja Ratunkowa dla Krakowa opublikowała w mediach społecznościowych wpis dotyczący budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic.

"Czas zatrzymać to szaleństwo! 14 krakowskich NGO-s apeluje do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o nadzwyczajną sesję ws. kontrowersyjnej inwestycji. Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, prezydencie Jacku Majchrowski i wiceprezydencie Andrzeju Kuligu - zróbcie nam po prostu tramwaj, zamiast betonowej pustyni!" – rozpoczęli społecznicy.

Aktywiści zarzucili miastu, że nie uwzględniło wyników konsultacji dotyczących przebiegu nowej inwestycji. Bulwersująca jest zwłaszcza wycinka ponad tysiąca drzew. "Ponad rok temu kilkanaście organizacji wykonało kawał społecznej pracy [...], aby pokazać, co z projektem "tramwaju" na Mistrzejowice jest nie tak. Po zapewnieniach urzędników i wiceprezydenta Andrzeja Kuliga, że projekt zostanie naprawiony, nie stało się niemal nic. Wprowadzone zmiany są dosłownie kosmetyczne. Pod topór idzie ponad 1050 drzew, koszty budowy rosną lawinowo, okolica zmieni się w betonową pustynię, dokumenty pełne są nieścisłości, mieszkańcy są manipulowani, a władze miasta znów - pod przykrywką w postaci tramwaju, przebudują i rozbudują układy drogowe" - wyjaśniła Akcja Ratunkowa dla Krakowa. "Domagamy się ograniczenia zakresu inwestycji jedynie do utworzenia nowej linii tramwajowej oraz przebudowy wyłącznie fragmentów infrastruktury z nią kolidujących!" - napisali ekolodzy z ARdK.

Tramwaj do Mistrzejowic

Mistrzejowice to najbardziej wysunięta na północny-wschód dzielnica Krakowa, która bardzo się rozwija. Linia łącząca skrzyżowanie ulic Meissnera i Lema z pętlą w Mistrzejowicach ma powstać w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki temu ok. 4,5-kilometrowemu połączeniu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut. Tramwaje na tej trasie będą mogły kursować już w 2025 roku, z częstotliwością nawet 90 sekund.

Torowisko ma przebiegać od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Kazimierza Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu.

Rondo Młyńskie pod którym będzie tunel dla tramwaju do Mistrzejowic - fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

"W ramach inwestycji powstaną elementy infrastruktury umożliwiające w przyszłości budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Lema. Wartość projektu to 1,3 mld zł (w tym ok. 800 mln zł stanowią nakłady inwestycyjne). Budowa tramwaju do Mistrzejowic to pierwszy tego typu projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa zawarta z partnerem prywatnym na okres 24 lat zakłada, że będzie on odpowiedzialny nie tylko za projekt i realizację inwestycji, ale także jej późniejsze utrzymanie. Zgodę na współfinansowanie inwestycji wyraził Europejski Bank Inwestycyjny" - możemy przeczytać na stronie inwestycji.

"Zmiany uwzględniły potrzeby lokalnej społeczności"

Partnerem Prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), a Generalnym Wykonawcą – Gülermak sp. z o.o. Z ramienia Podmiotu Publicznego za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

– Droga do uzyskania zgody była wyboista, ale wprowadzone zmiany uwzględniły potrzeby lokalnej społeczności i pomogły zwiększyć korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron – mówi Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak.

Tak poprowadzi trasa nowej inwestycji - graf. krakow.pl

"To realna zmiany w zakresie jakości życia w mieście"

Rozpoczęcie pierwszych prac uzależnione jest od przekazania terenu pod plac budowy przez Podmiot Publiczny, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Po przejęciu terenu Partner Prywatny przystąpi do niezbędnych prac przygotowawczych, które potrwają około 3 miesięcy. W tym czasie mogą pojawić się miejscowe, krótkotrwałe zmiany w organizacji ruchu, o których mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem.

W kolejnym etapie rozpoczną się prace związane z przebudowaniem kolizji sieci podziemnych. – W Krakowie patrzymy na projekty infrastrukturalne w dłuższej perspektywie. Na osi czasu realizacja budowy i związane z nią utrudnienia są tylko wstępem do zupełnie nowego etapu funkcjonowania rewitalizowanych terenów. Choć trudnym, to jednak tymczasowym i prowadzącym do realnej zmiany w zakresie jakości życia w mieście – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Priorytetem Ochrona Środowiska

Miasto od początku informowało, że dla inwestycji związanej z budową linii do Mistrzejowic priorytetem jest ochrona środowiska. Aby jeszcze bardziej zadbać o ten aspekt, władze miasta zwróciły się do partnera prywatnego o ponowne przeanalizowanie założeń technicznych ochrony akustycznej wynikających z wydanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Celem ponownej analizy miało być znalezienie sposobu na ograniczenie projektowanej liczby ekranów akustycznych, co miało przełożyć się na mniejszą ingerencję w istniejącą zieleń, ograniczenie ruchu pojazdów. Dane z analizy potwierdziły, że zachowanie przekroju 1×1 w rejonie ul. Meissnera (tak jak obecnie) obniży poziom hałasu i pozwoli osiągnąć rezultaty, których oczekują mieszkańcy.

– Inwestycja ma być w sposób maksymalny ekologiczna, przyjazna dla środowiska, a przede wszystkim dla mieszkańców. Projektowane rozwiązania ograniczą ruch pojazdów. Wsłuchujemy się w głos krakowian i wyciągamy wnioski

– deklarował Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Wzdłuż całej trasy pojawią się nowe nasadzenia, a gatunki drzew i krzewów zostaną specjalnie dobrane do wymagających warunków miejskich. Projekt zakłada również wykorzystanie przyjaznych dla środowiska technologii, takich jak energooszczędne oświetlenie LED, smarownice torowe, „zielone przystanki” oraz „zielone torowisko” z wykorzystaniem mat rozchodnikowych.

W poniedziałek (15 maja) miasto poinformowało, że pojawiło się zielone światło do rozpoczęcia robót przy realizacji linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, partner prywatny rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. Zgodnie z obecnym harmonogramem nowa infrastruktura będzie gotowa z końcem 2025 r.

fot. ARdK i krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka