środa, 28 października 2020 15:16

Kraków. Czy "Oaza Pychowice" to izolatorium? Radny Komarewicz pyta o kontrowersyjne inwestycje

Autor Marzena Gitler
Kraków. Czy "Oaza Pychowice" to izolatorium? Radny Komarewicz pyta o kontrowersyjne inwestycje

Krakowski radny Rafał Komarewicz z Klubu Przyjazny Kraków pyta Prezydenta Jacka Majchrowskiego o inwestycje realizowane na podstawie tzw. „lex COVID-19”. Co może powstać w Krakowie, aby "przeciwdziałać epidemii"?

Chodzi m.in o budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej „Oaza Pychowice”, gdzie pod pretekstem budowy izolatorium budowane jest osiedle mieszkaniowe, co z niepokojem zauważyli sami okoliczni mieszkańcy. Inwestycja powstaje w Pychowicach przy ul. Sodowej na terenie, który zgodnie z planem miejscowym jest i ma pozostać terenem zielonym, nie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe.

To nie jedyne budowy, których inwestorzy wykorzystując uproszczenie obowiązującego prawa, uchwalone w związku z epidemią, naginają przepisy. W samym Krakowie podobnych przypadków jest ponad 70. To m.in. budowa palarni na dachu, moderniazacja pergoli, budowa nowej piekarni i sklapu, rozbudowa strychu, przeszklenie zadaszenia nad wiatą śmietnikową i budowa lokalu do pracy zdalnej, czy budowa nowego, większego parkingu. Kilka inwestycji to budowa domów mieszkaniowych.

Uważam, że urzędnicy muszą sprawdzić czy inwestycje  prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy w przypadku tych  projektów inwestorzy mogli skorzystać z zapisów „lex COVID-19”. Zarówno  media jak i Urząd Miasta Krakowa już od kilkunastu dni informują o  prowadzeniu kilkudziesięciu inwestycji mieszkaniowych, realizowanych w  ramach ustawy „Covidowej”, która niestety ma luki – a te są niestety  wykorzystywane przez inwestorów. Zadaniem urzędników w takiej sytuacji  jest sprawdzenie czy konkretne inwestycje mogły skorzystać z tych  ułatwień ustawowych - informuje radny Komarewicz.

W interpelacji proponuje również, aby Urząd Miasta Krakowa sam skorzystał  z inwestycji realizowanych w ramach „lex COVID-19”, skoro bowiem są one budowane dla potrzeb mieszkańców po przejściu zakażenia koronawirusem i będą one stanowiły swego rodzaju izolatoria to warto, aby z takich  obiektów korzystały miejskie jednostki jak Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej czy specjalistyczne Domy Pomocy Społecznej.

Jestem przekonany, że warto sprawdzić te możliwości i przedstawić  inwestorom budującym te obiekty ofertę ich wykorzystania na cele  społeczne, skoro po to one powstają. W ramach interpelacji proszę Pana  Prezydenta Jacka Majchrowskiego, aby urzędnicy skontaktowali się z  inwestorami w celu omówienia realizowanych inwestycji dotyczących  „izolatoriów” i ustalenia szczegółów możliwości ich przejęcia w zasoby  Gminy Miejskiej Kraków na cele społeczne - zgodnie z deklarowanym przez  inwestorów przeznaczeniem budynków - zauważa radny.

Przypominamy, że obowiązujaca do 3 września br Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 ułatwiła inwestycje budowlane, które można budować nawet z pominięciem prawa budowlanego i obowiązujecego planowania przestrzennego, o ile jako cel wskaże się walkę z epidemią. W jej wyniku dochodziło do absurdalnych inwestycji, które są wykorzytaniem nowego prawa do realizacji własnego interesu.

W sprawie kontrowersyjnych inwestycji interweniowali również inni radni, m.in. Łukasz Gibała.

koronawirus najnowsze informacje
Kraków

Kraków - najnowsze informacje