środa, 9 grudnia 2020 12:42

Kraków. Dyrektor Sanepidu odwołany ze stanowiska. Komu się naraził?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Dyrektor Sanepidu odwołany ze stanowiska. Komu się naraził?

Adam Jędrzejczyk, dotychczasowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie stracił stanowisko. Dlaczego?

Informacje o odwołaniu w poniedziałek dyrektora potwierdziła Dominika Łatak-Golonek, rzeczniczk prasowy WSSE w Krakowie. Zapytaliśmy ją o powody tej decyzji, ale stwierdziła, że na razie WSSE nie chce tego komentować, pomimo, że to właśnie państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze względu na siedzibę państwowego, powołuje i odwołuje powiatowego inspektora sanitarnego. Poinformowała tylko, że odwołanie Inspektora Jędrzejczyka nastąpiło na podstawie przepisu art. 11 ust 6 ustawy o PIS. (wspomniany art. mówi że "Główny Inspektor Sanitarny albo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogą w każdym czasie odwołać, odpowiednio, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego albo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawia za tym interes służby, w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspektora sanitarnego lub podległej mu jednostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności naruszyć bezpieczeństwo sanitarne na obszarze właściwości tego państwowego inspektora sanitarnego.") Obecnie zadania Inspektora/Dyrektora wykonuje Zastępca PPIS w Krakowie.

Dlaczego odwołano dyrektora PSSE w Krakowie?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że to właśnie wojewoda małopolski mógł wnioskować o odwołanie Adam Jędrzejczyk. Między obu panami dochodziło często do spięć.  

Przypominamy, że pracownicy krakowskiego sanepidu anonimową skargę na działania dyrektora PSSE w Krakowie do WSSE w Krakowie, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, wojewody małopolskiego oraz posłów: Ryszarda Terleckiego, Jarosława Gowina i Andrzeja Adamczyka. Zarzucali w niej m.in. zaniżanie statystyk zakażeń koronawirusem w Krakowie.

Kraków. Pracownicy sanepidu bez dodatku specjalnego i pracy zdalnej. Proszą o pomoc
Pracownicy krakowskiego sanepidu wołają o pomoc. List z zarzutami na dyrektora wysłali do różnych instytucji i posłów.

Jednak jak poinformował Adam Jędrzejczyk: "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Krakowie w swoich obszernych wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 23 listopada 2020 r., znak: AD.S.-070-44/20 przesłanych MPWIS ustosunkował się do  wszystkich zarzutów przedstawionych w skardze, wykazując w wielu miejscach na ich nieprawdziwość a nawet absurdalność, co prawdopodobnie było faktycznym powodem wycofania skargi przez jej autora/autorów." Według autora skargi "Sprawa została wyjaśniona w Stacji" a wcześniejszą informację mamy "potraktować jako nieaktualną. Wynikała ona ze złego zrozumienia sytuacji."

Pod koniec listopada kontrolę poselską w WSSE w Krakowie, dotyczącą m.in spraw podnoszonych w skardze pracowników przeprowadzili posłowie Marek Sowa i Aleksander Miszalski. Zdaniem posłów KO kontrola poselska była zasadna i wykazała, że dodatki za nadgodziny faktycznie nie były wypłacane, bo nie było na nie pieniędzy.

Kraków. Kontrola poselska w sanepidzie. Co z brakiem wypłat za nadgodziny dla paracowników?
Wczoraj posłowie Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa i Aleksander Miszalski przeprowadzili kontrolę w WSSE w Krakowie. Kontrola była m.in reakcją na opublikowany przez nas artykuł dotyczący nieprawidłowości w krakowskim sanepidzie.

foto: Powiat Krakowski

zobacz też:

Koronawirus Małopolska [9 grudnia]: Szczegółowe dane - zakażenia, zgony
Sytuacja epidemiologiczna w Małopolsce. Prezentujemy najnowsze informacje.

koronawirus najnowsze informacje
Kraków

Kraków - najnowsze informacje