środa, 16 grudnia 2020 11:31

Kraków. Jest umowa na wykonanie trzeciego pasa na A4

Autor Marzena Gitler
Kraków. Jest umowa na wykonanie trzeciego pasa na A4

We wtorek 15 grudnia 2020 r. GDDKiA podpisała umowę na  zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej na  istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym  z Dębicy, które wyceniło wszystkie prace na 14 480 790,00 zł.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni autostrady A4 o długości 900  m, od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków Łagiewniki, do  punktu, w którym już istnieje trzeci pas. Przebudowana  zostanie łącznica z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w  kierunku Rzeszowa, wybudowane ekrany akustyczne i droga serwisowa, która docelowo będzie drogą gminną (ul. Dzikiej Róży). Wykonana będzie również przebudowa sieci: teletechnicznej, energetycznej,  wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Kiedy powstanie trzeci pas na A4 w Krakowie?

Od dnia podpisanie umowy wykonawca ma 17 miesięcy  na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji  (ZRID) i 9 miesięcy na zrealizowanie robót. Do czasu przeznaczonego na  realizację robót nie będzie wliczany okres zimowy, liczony od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie rozbudowy powinno  nastąpić w 2022 r.

Odcinek, na którym zostanie dobudowany trzeci pas ruchu, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z  bardzo dużym natężenie ruchu samochodowego. Według pomiarów wykonywanych  w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, w roku  2015 przejeżdżało tym odcinkiem średnio ponad 53 tys. pojazdów na dobę. Według naszych obserwacji w przeciągu 5 lat ruch mógł wzrosnąć do ok. 70 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych, wyjazdów  i powrotów weekendowych czy wakacyjnych liczba  tych pojazdów znacząco wzrasta i tworzą się kilkukilometrowe zatory.  Poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim usprawni  przejazd i płynność ruchu. Poprawi się także bezpieczeństwo podróży.

inf. i foto: GDDKiA

Kraków

Kraków - najnowsze informacje