piątek, 16 września 2022 12:42

Jest ZRID dla ostatniego odcinka S7 Miechów - Szczepanowice

Autor Marzena Gitler
Jest ZRID dla ostatniego odcinka S7 Miechów - Szczepanowice

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej („zrid”) dla budowy drogi S7 Warszawa – Kraków od węzła Miechów do węzła Szczepanowice. To ostatni odcinek „ekspresówki”, który powstanie w naszym województwie na trasie od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg główny drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,3 km. Przebudowane będą istniejące drogi kolidujące z drogą ekspresową, z  uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7.

Budowa S7 w okolicach Krakowa - graf. GDDKiA

Wzniesione zostanie pięć wiaduktów, a jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt. Powstanie  system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa, urządzenia  podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Do wykonania są także urządzenia  ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne,  przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem  ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej.  Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i  nadziemnej. Powstanie oświetlenie oraz zasilająca sieć  energetyczna i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Od  północy odcinek S7 Miechów - Szczepanowice połączony zostanie z węzłem  Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło - Miechów, natomiast od  południa z węzłem Szczepanowice, wybudowanym  już w ramach odcinka S7 Szczepanowice - Widoma.

Uzyskanie  decyzji ZRID pozwala też na rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą  odszkodowań za przejęte pod budowę drogi nieruchomości. To jedna z większych procedur przeprowadzonych w tym roku przez Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Inwestycją objętych jest ok. 430 działek. W procedurze uczestniczy ok. 190 stron postępowania. Samych załączników, które wymagały analizy było kilkadziesiąt, w tym np. ponad 20 mb mapy obrazującej przebieg drogi oraz zagospodarowanie terenu inwestycji.

W najbliższym czasie  plac budowy zostanie przekazany wykonawcy, który po dopełnieniu  formalnych procedur będzie mógł rozpocząć prace. Zgodnie z umową zakończenie prac na tym odcinku powinno nastąpić w sierpniu 2024 r.

Koszt prac wyniesie ponad 162,4 mln zł. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego. Realizację inwestycji powierzono konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner).

fot. GDDKiA

Kraków

Kraków - najnowsze informacje