wtorek, 29 czerwca 2021 14:29

Kraków. Przebudowa ronda na wylotówce na Olkusz. Będą utrudnienia

Autor Aleksandra Tokarz
Kraków. Przebudowa ronda na wylotówce na Olkusz. Będą utrudnienia

Skrzyżowanie ulic Jasnogórskiej i Ojcowskiej od dawna znajdowało się w czołówce skrzyżowań w Krakowie, na których ze względu na liczbę pojazdów konieczne było wprowadzenie zmian i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo uczestników ruchu. Przez ostatnie pięć lat doszło tam bowiem do 50 wypadków i kolizji. Wprowadzone w kwietniu rozwiązania teraz zostaną zmodyfikowane.

Wprowadzona w kwietniu organizacja ruchu na ul. Jasnogórskiej zakładała bezpieczny wyjazd z ul. Gaik, będącej objazdem ul. Łokietka. Przez wprowadzoną zmianę bezpieczeństwo zyskali również mieszkańcy ul. Ojcowskiej, jadący w kierunku północnym. Wprowadzono wówczas nową organizację ruchu, bez ingerencji w geometrię istniejącego układu drogowego, jakie miałoby miejsce w przypadku np. budowy sygnalizacji świetlnej.

Powstałe tam rondo w naturalny sposób wymusiło na kierujących pojazdami ograniczenie prędkości, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności ruchu.

Teraz sprawdzone zostały możliwości dostosowania infrastruktury obecnego skrzyżowania – tak, aby została ona poszerzona o dodatkową przestrzeń dla kierujących. Na bazie uzyskanych wyników przygotowano modyfikację wdrożonych rozwiązań. Celem tych zmian jest umożliwienie wyznaczenia drugiego pasa ruchu dla kierunku Olkusz-Kraków i Kraków-Olkusz.

Z uwagi na występujące ograniczenia dostępnej jezdni w ramach dokonywanej korekty, niezbędne są lokalne przebudowy nawierzchni i barier drogowych, a także wykonanie prac drogowych. A te będą wiązać się z kolejnymi utrudnieniami. Obecnie uzgadniany jest projekt czasowej organizacji ruchu, a zakończenie prac zakładane jest przed przewidywanym na jesień wzrostem natężeń ruchu.

Wprowadzane zmiany umożliwią wyznaczenie drugiego pasa ruchu na kierunku Olkusz-Kraków, Kraków-Olkusz co wpłynie na zwiększenie przepustowości skrzyżowania przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu, jakie zapewniają ronda.

mapa: OpenStreetMap
mapa: OpenStreetMap

fot. GoogleStreetView

Kraków

Kraków - najnowsze informacje