wtorek, 26 stycznia 2021 14:52

Kraków. Radni chcą wydłużenia dyskusji o planie „Os. Widok” i „Swoszowice - Nad Wilgą”

Autor Marzena Gitler
Kraków. Radni chcą wydłużenia dyskusji o planie „Os. Widok” i „Swoszowice - Nad Wilgą”

Poprawki do już procedowanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prezentacje kolejnych projektów planów – między innymi tym zajmowali się radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok” (druk nr 1631) pozostał na razie bez rozpatrzenia, gdyż na prośbę radnych termin składania poprawek został przez Prezydenta Miasta Krakowa przedłużony do 11 lutego do godz. 15:00.

Radni przegłosowali poprawki Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska”, wypracowane podczas spotkania zespołu roboczego. O jego losach radni zadecydują podczas środowej sesji RMK.

Radnym zaprezentowany też został projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz” (druk nr 1641). Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje swoim zasięgiem 78 ha w Dzielnicy I Stare Miasto – obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz” (druk nr 1642).

Radni zaopiniowali też projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kapelanka” (druk nr 1638).

Natomiast projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice - Nad Wilgą” (druk nr 1639) - nie został zaopiniowany ponieważ radny Włodzimierz Pietrus złożył wniosek formalny o nieopiniowanie go przez Komisję i złożenie wniosku o rozpatrzenie go w trybie dwóch czytań na środowej sesji.

Pozytywną opinię komisji otrzymał projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/965/20 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych (druk nr 1651). Radni przyjęli też plan pracy oraz roczny harmonogram posiedzeń na 2021 r.

inf. Rada Miasta Krakowa/krakow.pl

zobacz też:

Kraków. Plan ZP “Kobierzyńska” - czy uda się ocalić zieleń na Ruczaju?
W środę, na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa zapadnie definitywna decyzja na temat kontrowersyjnego projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego “Kobierzyńska”. O naprawienie błędu i przeznaczenie 6 obszarów przeznaczonych pod zabudowę na zieleń wnioskuje w poprawce radny Łukasz Gibała.
Kraków. Łukasz Maślona: “Apelujemy o otwarcie parku im. Jalu Kurka dla mieszkańców!”
W Krakowie trwa zbieranie podpisów pod petycją o przekazanie Parku Jalu Kurka mieszkańcom. Od 2014 roku park przejęli krakowscy salwatorianie i zamkneli na cztery spusty. Czy uda się to zmienić? - Apelujemy o otwarcie parku Jalu Kurka dla mieszkańców - mówi radny Łukasz Maślona.
Obwodnica północna domknie ring wokół Krakowa
Z perspektywy rozpoczętych inwestycji, miniony rok był dla północy Krakowa bardzo owocny. Ruszyła budowa tramwaju na Górkę Narodową i przebudowa al. 29 Listopada oraz budowa północnej obwodnicy. A ta komunikacyjnie najbardziej odciąży Kraków.
Kraków

Kraków - najnowsze informacje