piątek, 19 listopada 2021 13:32

Kraków. Radni i prezydent dostali podwyżki. Tylko pozazdrościć!

Autor Marzena Gitler
Kraków. Radni i prezydent dostali podwyżki. Tylko pozazdrościć!

Krakowscy radni na ostatniej sesji, 17 listopada uchwalili podwyżkę wynagrodzenia dla prezydenta. Jacek Majchrowski będzie zarabiał ponad 20 tys. zł. Wzrosną też diety krakowskich samorządowców.

20 tys. brutto dla prezydenta. Ile dla radnych?

Projekt podwyżek wcześniej pozytywnie zaopiniowała Komisja Gówna Rady miasta Krakowa. Przeciw był tylko radny Łukasz Gibała, który również na sesji tak zagłosował. Od głosu przy głosowaniu nad nową stawką wynagrodzeniem włodarza miasta wstrzymali się Łukasz Maślona i Jan Pietras. Pensja Jacka Majchrowskiego wzrośnie o około 7,5 tysiąca złotych brutto, z 12 525 zł brutto do 20 041 zł brutto, czyli o około 60 proc. Z kolei radni zamiast 2 684 zł będą otrzymywać około 4 000 zł (to ok. 50 procent więcej). Ile dokładnie zależy od pełnionych funkcji w radzie i komisjach, oraz udziału w posiedzeniach. Warto dodać, że diety radnych nie są opodatkowane. Uchwały w sprawie przyjęcia podwyżek dla prezydenta i radnych przeszły bez dyskusji.

Warto dodać, że uchwalenie podwyżek wynagrodzeń samorządowcom umożliwiła uchwalona przez sejm ustawa oraz nowe rozporządzenie rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przyjęto je, mimo, że Kraków alarmuje o drastycznym spadku budżetu miasta, spowodowanym zmianami podatkowymi związanymi z Polskim Ładem.

Mniej w kasie miejskiej. Dlaczego?

Projekt budżetu Krakowa na 2022 rok zakłada, że dochody miasta ogółem wyniosą 6 mld 288 mln zł – to kwota niższa o 1,54 proc. od planu dochodów na rok 2021. Oszacowano, że zmniejszenie dochodów, które jest konsekwencją nowych rozwiązań podatkowych, ograniczających udział samorządu w podatku PIT, oraz przekazanie obsługi programu „Rodzina 500 Plus”, a wraz z nią środków na wypłatę świadczeń, do ZUS to strata. Kraków wyliczył, że na zmianach w systemie podatkowym tylko w 2022 r. straci około 450 mln zł, tymczasem w ramach rekompensaty, czyli tzw. jednorazowej subwencji, otrzyma jedynie 225 mln zł. To oznacza, że ubytek wyniesie około 220 mln zł. To odbije się na możliwościach inwestycyjnych, ale jak widać, nie jest przeszkodą, aby uchwalić podwyżki wynagrodzeń.

Prezydent Krakowa zasługuje na więcej

Jakie argumenty przytaczali zwolennicy podwyżek? Wiceprzewodniczący prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków" Adam Migdał stwierdził, że prezydent tak dużego miasta, jak Kraków i zarządzający tak dużym budżetem powinien mieć wynagrodzenie podobne do tych w dużych przedsiębiorstwach, bo ponosi ogromną odpowiedzialność. - Niech każdy sobie odpowie, czy osoba zarządzająca ponad milionowym miastem i ponad 7-miliardowym budżetem powinna zarabiać więcej czy mniej? – mówił z kolei Andrzej Hawranek, przewodniczący klubu radnych KO. Przypomniał też, że  diety radnych nie były podnoszone od 2002 roku, a wynoszą niespełna 2,7 tys. zł, podczas gdy średnia krajowa to ok. 5,9 tys. zł brutto, a minimalne wynagrodzenie od stycznia wzrośnie do kwoty 3010 zł brutto.

fot: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje