niedziela, 10 stycznia 2021 16:00

Kraków. W poniedziałek jeździmy bez biletu

Autor Marzena Gitler
Kraków. W poniedziałek jeździmy bez biletu

Jak informuje Miasto Kraków w poniedziełek, 11 stycznia ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa wprowadza bezpłatną komunikację od godz. 00.00 do godz. 24.00. Kto powinien chronić się przed smogiem?

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Bezpłatna komunikacja zostaje wprowadzona w poniedziałek, 11 stycznia od godz. 00.00 do godz. 24.00.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w poniedziałek, 11 stycznia istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Jak chronić się przed smogiem?

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe lekarstwa i stosować się do zaleceń lekarzy.

inf. i foto: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje