środa, 1 lipca 2020 11:48

Kraków. Wkrótce rusza wyczekiwana budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej

Autor Katarzyna Domagała
Kraków. Wkrótce rusza wyczekiwana budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej

Już niedługo ruszy wyczekiwana budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej. Decyzja ta posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 1 lipca miasto przekazało teren budowy wykonawcy. Prace budowlane rozpoczną się 13 lipca. W związku z tym, w północnej części Krakowa, będą występować spore utrudnienia w ruchu.

Po trwającym kilkanaście miesięcy postępowaniu w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK, wydano decyzję zezwalającą na realizację (ZRID) dla budowy linii tramwajowej na odcinku pętla Krowodrza Górka i Górka Narodowa.

Było to jedno z najbardziej żmudnych i trudnych postępowań administracyjnych dotyczących inwestycji komunikacyjnej w ostatnich latach. Brało w niej udział ponad 6 tysięcy stron, które na poszczególnych jego etapach miały możliwość zgłaszana uwag i postulatów. Na szczęście udało się zgromadzić cały materiał dowodowy, wyjaśnić wszelkie wątpliwości zgłaszane przez strony postępowania i wydać tak oczekiwaną przez mieszkańców decyzję. Sam dokument ma ponad 200 stron, co świadczy o złożoności sprawy – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Prace ruszą już niedługo!

Wydana niedawno decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, więc będzie można bezzwłocznie przystąpić do prac. W środę, 1 lipca, miasto przekazało teren budowy wykonawcy, który do realizacji zadania planuje przystąpić w poniedziałek, 13 lipca.

Zgodnie z kontraktem wykonawca będzie miał 26 miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Harmonogram inwestycji jest bardzo napięty. Zadanie ma zapewnione dofinansowanie unijne, które trzeba rozliczyć do 2023 roku. Miasto więc liczy na mobilizację wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, by zadanie zrealizować i rozliczyć w zakładanym terminie.

Przewidywane utrudnienia w ruchu

Start prac oznacza, że w północnej części Krakowa pojawią się utrudnienia w ruchu. Newralgicznym miejscem będzie ulica Opolska, która zostanie zawężona z trzech do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku na odcinku od skrzyżowania z ul. Pleszowską do kładki nad ul. Opolską. Lokalne zawężenia do dwóch pasów pojawią się też w rejonie skrzyżowań z ulicami Wyki i Pleszowską na czas budowy tymczasowych przystanków autobusowych.

W miarę postępu prac, w kolejnych tygodniach, wykonawca planuje też lokalne zawężenia kilku innych ulic w obszarze inwestycji, a także chodników i ścieżek rowerowych. O miejsca i terminach będziemy informować z wyprzedzeniem.

W etapie, tzw. „0”, który potrwa około siedmiu miesięcy, wykonawca skupi się na przygotowaniu terenu budowy, w tym organizacji zaplecza i placów składowych. Usuwana będzie roślinność, która koliduje z planowana inwestycją, budowane będą objazdy, prowadzone będą prace rozbiórkowe i archeologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadania. Wykonawca zajmie się też przekładkami sieci uzbrojenia podziemnego, rozpocznie też budowę obiektów inżynierskich.

5 km długości, 23 perony tramwajowe

Warto wiedzieć, że linii tramwajowa KST Krowodrza Górka - Górka Narodowa będzie miała 5 km długości. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe. Realizacja zadania rozpocznie się już od skrzyżowania ul. Wybickiego, dra Twardego i Bratysławskiej. Powstanie tam przystanek z jednym peronem tramwajowym. Kolejne dwa perony powstaną przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa Nila. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana jezdnia tej ulicy, a skrzyżowanie tej ulicy z ul. Krowoderskich Zuchów stanie się rondem. Do ul. Fieldorfa Nila będzie dochodził buspas i jezdnia do obsługi parkingu.

W ramach inwestycji powstaną też trzy perony tramwajowe na pętli „Krowodrza Górka”. Tam też powstanie pierwszy z trzech parkingów P&R. Dalej linia tramwajowa będzie biegła w kierunku północnym. Mocno przebudowana będzie ul. Opolska, gdzie przewidziano dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m. Trasa tramwajowa zostanie poprowadzona górą, podobnie jak nowa ulica, łącząca ul. Pachońskiego z Opolską.

Dwa kolejne perony powstaną przy ul. Pachońskiego. W tym rejonie zlokalizowany będzie drugi z parkingów P&R. Następnie tramwaj skręci na wschód, by zatrzymać się na dwuperonowym przystanku w rejonie ul. Białoprądnickiej, a następnie przy ul. Górnickiego. Jadąc dalej w kierunki południowo-wschodnim wzdłuż ul. Siewnej dwa perony tramwajowe zaplanowano w rejonie skrzyżowania z ul. Mackiewicza.

Po kilkudziesięciu metrach trasa odłączy się od ul. Siewnej, by w rejonie ul. Bociana skręcić na północ. Tam powstaną kolejne dwa perony tramwajowe. Następnie po pokonaniu magistrali kolejowej dwuperonowy przystanek przewidziano przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Dwa perony zlokalizowane też będą przy skrzyżowaniu linii z ul. Banacha.

Nowa trasa zakończy swój bieg przy pętli „Górka Narodowa”, gdzie powstaną trzy perony tramwajowe. Przy pętli powstanie też terminal autobusowy oraz parking P&R. Łącznie, w ramach inwestycji, do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie 447 miejsc postojowych działających w systemie P&R. Wszystkie parkingi wyposażone będą w stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o. Wartość kontraktowa zadania to 327 mln zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje