wtorek, 18 stycznia 2022 13:06

Kraków. Czy osadzeni mogą się zaszczepić w areszcie?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Czy osadzeni mogą się zaszczepić w areszcie?

- Osadzeni, którzy chcą się zaszczepić zgłaszają taką informację do służby zdrowia i zostają zaszczepieni w więzieniu przez odpowiedni personel medyczny - zapewnia kpt. Anna Margelist - Czajczyk, rzecznik Służby Więziennej w Krakowie. Ile osób zaszczepionych jest w małopolskich więzieniach i aresztach?

Więzienie, czy areszt śledczy, gdzie na małej powierzchni przebywa kilkuset osadzonych, to miejsce, podobnie jak DPS, szpital czy klasztor, szczególnie zagrożone epidemią. Jeśli znajdzie się w nim ktoś zakażony, szybko może dojść do rozprzestrzenienia się wirusa. W związku z tym już od początku wprowadzono tu rygor sanitarny, który obowiązuje zarówno pracowników służby więziennej, jak i skazanych.

– Służba Więzienna od początku trwania pandemii wprowadziła zasady bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju. W ścisłej współpracy z inspektorami sanitarnymi ustalono szeroki zakres rozwiązań, które mogą chronić przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa w zakładach karnych. Efektem tych analiz były kolejne decyzje wprowadzające różne środki bezpieczeństwa – informuje kpt. Anna Margelist-Czajczyk Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie.

Jakie zasadny panują tu na co dzień, dzięki którym udało się uniknąć ognisk koronawirusa w zakładach karnych? - Wszystkim wchodzącym na teren jednostek penitencjarnym mierzy się temperaturę, kilka razy dziennie dezynfekowane są miejsca używane przez osadzonych, jak klamki, poręcze, aparaty samoinkasujące a także odkażane są pomieszczenia w oddziałach mieszkalnych - mówi kpt. Anna Margelist.

Reżim sanitarny dotyczy też zajęć resocjalizacyjnych. - Zajęcia kulturalno- oświatowe odbywają się w mniejszych grupach lub w ramach cel mieszkalnych. Funkcjonariusze pełniący służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej - maseczki, rękawiczki - dodaje.

Wszystkie zakłady karne i areszty śledcze zostały zaopatrzone w zapas wirusobójczych płynów dezynfekcyjnych, środków higienicznych i medycznych. Uruchomiono także specjalne izolatoria, do których przyjmowane są osoby pozbawione wolności, zakażone COVID-19 skąpoobjawowym, w dobrym stanie ogólnym, co do których lekarz zakaźnik nie stwierdził wskazań do leczenia w warunkach szpitalnych. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów choroby, np. duszności, osadzony konwojowany jest do szpitala pozawięziennego.

Czy osadzeni mogą się zaszczepić? Czy mogą mimo zatrzymania przyjąć drugą i trzecią dawkę szczepionki?  - Na terenie podległych jednostek penitencjarnych prowadzone są akcje propagowania i motywowania do akcji szczepień, przedstawiane są również korzyści zdrowotne płynące z przyjęcia tego typu preparatów. Wszystkie jednostki, pomimo wysokiego odsetka zaszczepionych osadzonych, działają z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Osadzeni, którzy chcą się zaszczepić, zgłaszają taką informację do służby zdrowia i zostają zaszczepieni w więzieniu przez odpowiedni personel medyczny. W przypadku przyjęcia do jednostki penitencjarnej osoby, która pierwszą dawkę szczepienia otrzymała w pozawięziennym podmiocie leczniczym, kontynuacja szczepienia (druga dawka) następuje preparatem, który poprzednio był podany - zapenia rzecznik krakowskiej SW. - Dzięki prowadzonym akcjom zachęcającym do szczepień odsetek zaszczepienia wśród osadzonych wynosi ok.75 %. Natomiast odsetek zaszczepienia funkcjonariuszy i pracowników wynosi prawie 80% - podkreśla.

Region krakowski SW obejmuje całą Małopolskę. Jedyny areszt śledczy funkcjonuje w Krakowie przy ul. Montelupich. Zakłady Karne funkcjonują w Wojkowicach, Nowym Sączu, Nowym Wiśniczu, Tarnowie, Trzebini i Wadowicach, a zakłady zewnętrzne (w których więźniowie mogą pracować poza zakładem karnym) są w Krakowie Nowej Hucie, Tarnowie - Mościcach i Ciągowicach.  

Aktualnie w okręgu krakowskim przebywa 4935 osadzonych, w tym 170 kobiet oraz 4765 mężczyzn.

fot. Fb. Służba Więzienna

Kraków

Kraków - najnowsze informacje