poniedziałek, 27 listopada 2023 10:48

Kraków zachęca mieszkańców do udziału w wyborach do rad dzielnic

Autor Mateusz Łysik
Kraków zachęca mieszkańców do udziału w wyborach do rad dzielnic

Mieszkańcy Krakowa mają niepowtarzalną okazję, aby aktywnie wpłynąć na rozwój swojej lokalnej społeczności poprzez udział w nadchodzących wyborach do rad dzielnic. To ważne wydarzenie daje każdemu mieszkańcowi szansę na bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące najbliższego otoczenia.

W tym roku wybory parlamentarne Wybory do rad dzielnic to fundament demokracji lokalnej, umożliwiający mieszkańcom udział w procesie decyzyjnym na poziomie najbliższym ich codziennemu życiu. Radni dzielnicowi pełnią kluczową rolę w kształtowaniu polityki lokalnej, zajmując się sprawami takimi jak planowanie przestrzenne, inicjatywy społeczne, kultura, sport i wiele innych.

Władze miasta Krakowa zachęcają wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w wyborach. Głosowanie jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego obywatela, który chce mieć realny wpływ na to, co dzieje się w jego dzielnicy.

Aby wziąć udział w wyborach, mieszkańcy powinni zapoznać się z miejscami głosowania, a także z kandydatami startującymi w ich dzielnicy. Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do zmian na lepsze w lokalnej społeczności. Wybory do ad Dzielnic Miasta Krakowa odbędą się w niedzielę 10 grudnia 2023 r. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7-21.

Na stronie mObywatel można sprawdzić do której komisji wyborczej jesteśmy przypisani. Zmienić swoją komisję, właściwą dla miejsca zamieszkania, można na stronie Gov.pl

Rada Dzielnicy. Czym się zajmuje?

Do najważniejszych zadań dzielnic należą: wybór, planowanie i ocena wykonania zadań dotyczących bezpośrednio obszaru dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w dziedzinach: prace budowlane przy żłobkach, przedszkolach i szkołach, jak również ogródkach jordanowskich, zieleńcach i skwerach, drogach wewnętrznych czy lokalnej infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej. Dzielnice mogą wnioskować do Rady Miasta Krakowa, prezydenta miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców dzielnicy, mogą też opiniować takie sprawy na wniosek lub z własnej inicjatywy. Tematyka spraw jest szeroka i obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych, kultury o znaczeniu publicznym, jak też terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, likwidacji samowoli budowlanej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego, funkcjonowania policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej. Ponadto dzielnice uczestniczą w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze dzielnicy oraz w komisjach odbiorów robót finansowanych przez miasto, realizowanych na obszarze dzielnicy. Dzielnice współdziałają też z organami miasta, szkołami i placówkami oświatowymi, kultury, służby zdrowia, policją, strażą miejską oraz z innymi dzielnicami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Rady dzielnic podejmują wiele decyzji, które mają ogromny wpływ na komfort życia w najbliższej okolicy. Radni dzielnicowi mają możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i mogą problemy i tematy nurtujące mieszkańców przenosić wyżej i skutecznie je rozwiązywać. Warto zatem wziąć udział w wyborach i zagłosować.

Inf.: Krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka