wtorek, 29 października 2019 13:22

Książ Wielki. Posterunek policji zostanie zamknięty?

Autor Mirosław Haładyj
Książ Wielki. Posterunek policji zostanie zamknięty?

Komendant Powiatowy Policji w Miechowie poinformował Wójta Gminy Książ Wielki, że lokal zajmowany przez Posterunek w Książu Wielkim nie spełnia norm wymaganych przepisami przeciwpożarowymi. Taka sytuacja sprawia, że dalsze jego funkcjonowanie staje pod znakiem zapytania.

Aby dostosować budynek posterunku do norm należy przede wszystkim wymienić drzwi wejściowe oraz drewniane schody prowadzące na piętro, gdzie mieszczą się biura. Koszt prac, wycenionych na około 50 tys. zł, ma ponieść Gmina, która i tak stale wspiera działalność jednostki nie pobierając czynszu za wynajem lokalu w którym znajduje się posterunek.

Sprawę przedyskutowano na komisjach Rady Gminy. Radni w większości stwierdzili, iż nie dopuszczają możliwości likwidacji Posterunku, ale też nie widzą możliwości wyasygnowania nagle z budżetu kilkudziesięciu tysięcy zł na dostosowanie wejścia oraz schodów do przepisów. W całej sytuacji zastanawiające jest to, dlaczego dopiero teraz normy przeciwpożarowe są przeszkodą w funkcjonowaniu budynku, ponieważ obowiązują one od dawna i dotąd nie stanowiły żadnej przeszkody. Czy więc chodzi o pretekst, aby posterunek w Książu Wielkim został zamknięty?

Kwestia znalezienia w budżecie pieniędzy na dofinansowanie funkcjonowania Policji radni będą musieli rozstrzygnąć na jednej z najbliższych sesji. Możliwości przeniesienia posterunku do innego budynku bądź pomieszczenia nie istnieje, ponieważ Gmina nie dysponuje wolnym lokalem.

Cała sprawa jest tym bardziej paląca, że wraz z końcem roku upływa termin umowy na bezpłatną dzierżawę lokalu dla Posterunku w Książu Wielkim. Nie ma wątpliwości, że lokalne dyżury funkcjonariuszy stanowią duże ułatwienie dla mieszkańców Książa Wielkiego, którzy nie muszą jeździć na policyjną komendę do Miechowa. Ta sytuacja, w przypadku braku znalezienia środków na dostosowanie budynku do norm, z pewnością zmieniłaby się na niekorzyść lokalnej społeczności.

Fot. i inf.: UG Książ Wielki

Miechów - najnowsze informacje