poniedziałek, 12 grudnia 2022 14:35

Kto powinien usuwać błoto, śnieg i zwisające sople? Możesz być zaskoczony

Autor Mirosław Haładyj
Kto powinien usuwać błoto, śnieg i zwisające sople? Możesz być zaskoczony

Niż Brygida przyniósł ze sobą intensywne opady śniegu. Sypać będzie także w najbliższych dniach. Dla właścicieli i zarządców nieruchomości powinien być to jasny sygnał, że właśnie przybyło im obowiązków.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

  • niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
  • niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
  • niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
  • pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem minimum 1 metra od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

Numer interwencyjny do straży miejskiej: 986.

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg będących w utrzymaniu Gminy Kraków zgłaszać należy do Dyspozytorni Głównej MPO Kraków pod numerem telefonu: 12 646 23 61.

Inf. i foto: Straż Miejska

Kraków

Kraków - najnowsze informacje