poniedziałek, 23 listopada 2020 14:55

Kto wybuduje drogę Rabka - Chyżne? Jest dwóch chętnych

Autor Mirosław Haładyj
Kto wybuduje drogę Rabka - Chyżne? Jest dwóch chętnych

Przygotowaniem studium  korytarzowego dla budowy drogi dwujezdniowej klasy GP w ciągu DK7 Rabka  – Chyżne zainteresowanych jest dwóch wykonawców. Komisja przetargowa  przystępuje do sprawdzania złożonych ofert.

Oferty do przetargu na opracowanie studium korytarzowego złożyli:

  • Mosty Katowice z ceną2 199 367,92 zł
  • Schuessler- Plan Inżynierzy z Warszawy i Schüßler- Plan Ingenieurgesellschaft z Düsseldorfu z ceną 1 064 564,00 zł.

Zadaniem wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, analizy  kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych, porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów  planowania i finansowania zadania inwestycyjnego.

Po analizie wyników Studium Korytarzowego, zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również  możliwe będzie podanie wskaźnika IRR (ocena efektywności inwestycji, w  tym efektywności ekonomicznej).

Całkowity termin wykonania zadania wynosi 15 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym:

  • etap I – 9 miesięcy na opracowanie studium korytarzowego, w skład którego wchodzą opracowania i dokumentacje projektowe,
  • etap II - 6 miesięcy na udzielanie odpowiedzi, na  pytania wykonawców uczestniczących w procedurze przetargowej na kolejne  opracowania projektowe.

Planowane parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna drogi – GP (S)

- prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),

- prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h)

- przekrój poprzeczny – 2x2,

- szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

- szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),

- szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,

- nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”.

Droga krajowa nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne  stanowi istotny szlak komunikacyjny, który znajduje się w ciągu trasy  europejskiej E77 - przebieg drogi uwzględniony jest w korytarzu  europejskiej sieci TEN-T. Prowadzi ona ruch tranzytowy do  granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej  odpowiednikiem będzie droga R3 o parametrach zbliżonych do DK7.

Inf.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Podhale

Podhale - najnowsze informacje