wtorek, 21 grudnia 2021 11:58

Laury Babiogórskie przyznane. Wsród nagrodzonych Wojciech Gach

Autor Mirosław Haładyj
Laury Babiogórskie przyznane. Wsród nagrodzonych Wojciech Gach

W sobotę 18 grudnia w „Karolince” w Bystrej Podhalańskiej miała miejsce podniosła uroczystość. Wyjątkowym osobom i stowarzyszeniom działającym na rzecz krzewienia i rozwoju regionu wręczono prestiżowe wyróżnienia Laury Babiogórskie, przyznawane przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. Jeden z nich otrzymał Wojciech Gach z Suchej Beskidzkiej.

Wojciech Gach jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Śląskim, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach Informatyka oraz Zarządzanie Kulturą, a także Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, IX Edycji Programu Liderzy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i stypendystą American Library Association.

W latach 2001-2009 był instruktorem teatralnym i filmowym w Miejskim Ośrodku Kultury-Zamek. Zainicjował i prowadził grupy teatralne i dyskusyjny klub filmowy. Zorganizował wiele festiwali muzycznych, koncertów muzyki alternatywnej, przeglądów filmowych. Od 2009 roku jest dyrektorem Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej, a od 2015 r. także prezesem Stowarzyszenia „Inicjatywa Beskidzka”. Od wielu lat zawodowo związany z instytucjami kultury oraz z szeroko rozumianymi technologiami. Entuzjasta koncepcji ”trzeciego miejsca”, alternatywnych form edukacji i partycypacyjnego modelu instytucji kultury.

W ciągu kilkunastu lat Wojciech Gach realizował projekty z zakresu kultury i edukacji, współpracując m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Pracy, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko Amerykańską Fundacją Wolności, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Czeskim Centrum, Instytutem Francuskim, Konsulatami: Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Austrii i wieloma innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Jako dyrektor Biblioteki Suskiej stworzył nową jakość funkcjonowania tej instytucji kultury. Opracował i wdrożył autorską koncepcję programową rozwoju suskiej książnicy, która obecnie postrzegana jest jako jedna z najlepiej funkcjonujących bibliotek w kraju. Jest autorem projektów edukacyjnych i społecznych. W 2009 roku kierowana przez Pana Wojciecha Gacha Biblioteka Suska znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego programu Rozwoju Bibliotek. W latach 2011 – 2014 projekty edukacyjne autorstwa laureata Lauru Babiogórskiego czterokrotnie z rzędu były reprezentowane na Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych w Warszawie jako przykład najlepszych praktyk w bibliotekach publicznych w Polsce.

W 2016 roku jako jedyny Polak i jedna z 75 osób wybranych z 3500 kandydatów z całego świata otrzymał stypendium American Association i na zaproszenie tej organizacji wziął udział w Światowym Kongresie Bibliotek IFLA WLIC w Columbus w USA, a także został zaproszony przez Narodowy Komitet organizacyjny IFLA do włączenia się we współorganizację Światowego Kongresu Bibliotek.

Wojciech Gach jest również twórcą realizacji filmowych „600 lat później”, „Sucha  Beskidzka, serce Beskidów”- oraz „Jak to działa”.  W ubiegłym roku konkurs Biblioteki Suskiej pt. „Gdzie to jest?” znalazł się w zestawieniu najciekawszych wydarzeń online w Polsce oraz w zestawieniu 16 najciekawszych inicjatyw bibliotek publicznych w Polsce, i został opublikowany w ogólnopolskim miesięczniku „Biblioteka Publiczna”. W 2020 r. Suska Biblioteka znalazła się w ścisłej czołówce małopolskich bibliotek publicznych w obszarze najważniejszego wskaźnika obrazującego stan czytelnictwa tj. ilość czytelników na 100 mieszkańców.

Wojciech Gach jest jednym z twórców koncepcji projektowej Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej, gdzie obecnie ma swoją siedzibę najlepsza biblioteka publiczna w województwie małopolskim.

W trakcie uroczystości Laury Babiogórskie otrzymali również Zespół Regionalny „Jaferki” z Koszarawy (gmina Koszarawa), Irena Grobalczyk, Marcin Lichosyt, Barbara Zgama (gmina Jabłonka),   Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec  Jordanów im. Aleksandra Kamińskiego (miasto Jordanów), Jolanta Żmija (gmina Zembrzyce), Elżebieta Trzop (gmina Budzów), Andrzej Buroń, Orkiestra Dęta w Lipnicy Wielkiej (gmina Lipnica Wielka), Katarzyna Ceklarz, Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej Krzywdy (gmina Zawoja). Laurami Babiogórskimi stopnia szczególnego wyróżniono Renatę i Stanisława Starców z Jordanowa, Tadeusza Uczniaka (gmina Bystra-Sidzina) oraz Dziecięca Kapela Ludowa „Kozinianie” (gmina Mucharz).

Inf. i foto: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje