środa, 24 lutego 2021 09:16

Maków Podhalański: Wybrano firmę, która wykona dokumentację obwodnicy

Autor Mirosław Haładyj
Maków Podhalański: Wybrano firmę, która wykona dokumentację obwodnicy

GDDKiA poinformowało, że wybrano najkorzystniejszą ofertą spośród czterech złożonych do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu drogi krajowej nr 28.

Zwycięzcą przetargu została firma Sweco Engineering, której oferta opiewała na 3 499 719,00 zł. Inwestycja w regionie powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Całość prac podzielona została na dwa etapy:

  • etap pierwszy obejmie wykonanie: studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU, dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i uzyskanie opinii geotechnicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
  • etap drugi stanowić będzie udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów zadawane już w trakcie przetargu na  budowę.

Na wykonanie etapu pierwszego przewidziano 43 miesiące od daty podpisania umowy, a drugiego 11 miesięcy.

Maków Podhalański: Obwodnica coraz bliżej. Jest 4 chętnych na jej projektowanie
Otwarte zostały oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu drogi krajowej nr 28. Wpłynęły cztery oferty i każda z nich mieści się w limicie finansowym…

Dzięki budowie obwodnicy Makowa Podhalańskiego ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza obszar centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwa i zwiększy przepustowość DK28. Poprawią się także warunki ekologiczne w mieście, szczególnie dla osób mieszkających w strefie oddziaływania drogi krajowej (ul. Wolności i ul. 3 Maja), którą średnio na dobę przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów.

Już w 2005 r. powstało studium obwodnicy Makowa Podhalańskiego, w ciągu drogi krajowej nr 28. Przeanalizowano obszar obejmujący odcinek od istniejącej obwodnicy Suchej Beskidzkiej

do skrzyżowaniu z drogą w kierunku Zawoi i zarekomendowano przebieg obwodnicy. Nowy odcinek drogi krajowej ma mieć ok. 5 km długości, trzy obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań, na wiadukcie, estakadzie i moście przez rzekę Skawa, ekrany akustyczne oraz przejścia dla małych zwierząt. Szczegóły opracowane zostaną w dokumentacji projektowej.

Planowane parametry techniczne:

  • klasa techniczna drogi – GP,
  • przekrój poprzeczny – 1 x 2 pasy ruchu,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
  • szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m,
  • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Proces przygotowawczy określono na lata 2021-2024. Realizacja inwestycji ma przebiegać w latach 2025-2029.

Fot. i inf.: GDDKiA

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje