niedziela, 25 lutego 2024 09:00

Małopolska: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania

Autor Mirosław Haładyj
Małopolska: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania

Liczba  zwolnień lekarskich wystawionych w 2023 r. w Małopolsce z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania wyniosła przeszło 98 tys. Dla  porównania w  2022 r. było ich 90,8 tys.

Jeśli  chodzi o liczbę dni absencji chorobowej w ubiegłym roku w województwie  małopolskim, którą spowodowały zaburzenia psychiczne i zachowania, to przekroczyła ona 1,6 mln. W 2022 r. natomiast wyniosła niecałe 1,5 mln.

W  całym kraju w ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1,4 mln zaświadczeń  lekarskich z powodu zaburzeń z tej grupy. Ubezpieczeni spędzili na tych  zwolnieniach  26 mln dni absencji chorobowej. Z kolei w 2022 r. wystawiono 1,3 mln  takich zwolnień na 23,8 mln dni absencji chorobowej.

Do  tej grupy chorobowej zaliczane są m.in. depresja, schizofrenia,  nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki  stres.

W  2023 r. w Małopolsce 25,2 tys. zwolnień lekarskich wystawiono z powodu  reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Niemal 19 tys. w  związku z innymi  zaburzeniami lękowymi. Na trzecim miejscu były epizody depresyjne -  17,7 tys. zwolnień. Kolejną częstą przyczyną eZLA były zaburzenia  depresyjne nawracające – 12 tys.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka