sobota, 13 stycznia 2024 08:20

Małopolska ma nowych policjantów. Ile osób zasiliło szeregi mundurowych?

Autor Mirosław Haładyj
Małopolska ma nowych policjantów. Ile osób zasiliło szeregi mundurowych?

W dniu 12 stycznia 2024 r. odbyła się ceremonia ślubowania 102 nowo przyjętych policjantów w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. W uroczystości wzięli udział ważni goście, w tym Wojewoda Małopolski, pan Krzysztof Jan Klęczar, oraz kierownictwo małopolskiej Policji pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadinsp. Michała Ledziona.

Podczas uroczystej zbiórki w Muzeum Lotnictwa, 102 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli im zaproszeni goście, takie jak Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Kapelan Małopolskiej Policji, ks. Łukasz Michalczewski, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz rodziny ślubujących policjantów.

Ceremonię rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie oraz meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości, kom. Rafała Tobołę. Następnie nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które ślubowali po nim adepci sztuki policyjnej. Każdy z nowo przyjętych funkcjonariuszy otrzymał legitymację służbową, a Wojewoda Małopolski wręczył im zasady etyki zawodowej.

W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion przywitał zgromadzonych i podkreślił znaczenie tego wyjątkowego dnia. Gratulował nowym policjantom podjęcia decyzji o służbie oraz życzył im odwagi i empatii w służbie dla drugiego człowieka. Komendant zaznaczył, że złożenie roty ślubowania to zobowiązanie przede wszystkim wobec Ojczyzny, a przestrzeganie zasad etyki zawodowej odgrywa kluczową rolę w służbie policji. Podziękował także rodzinom ślubujących za ich wsparcie.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który również pogratulował nowym funkcjonariuszom oraz podkreślił wagę ich misji, jaką podejmują dla bezpieczeństwa mieszkańców. Klęczar wyraził wdzięczność za ich poświęcenie i życzył, aby byli dumni z codziennej służby w tej formacji.

Na zakończenie uroczystości, kapelan małopolskiej policji, ks. Łukasz Michalczewski, wygłosił kilka słów, dziękując za wyróżnienie i wyrażając zaszczyt związany z byciem kapelanem Małopolskiej Policji. Życzył nowym policjantom, aby zawsze mogli służyć drugiemu człowiekowi oraz gratulował im podjęcia tej ważnej decyzji.

Teraz nowi policjanci przystąpią do szkolenia zawodowego, gdzie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji, a także doskonalą swoje umiejętności strzeleckie. Po ukończeniu szkolenia wrócą do swoich jednostek, aby pełnić codzienną służbę. W 2023 roku jest to już szóste przyjęcie do Policji, a planowane są kolejne pięć nabory w 2024 roku.

Inf. i foto: policja

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka