poniedziałek, 29 maja 2023 08:31

Marzy Ci się parking blisko domu? Zgłoś to

Autor Mirosław Haładyj
Marzy Ci się parking blisko domu? Zgłoś to

Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizuje nowy program budowy parkingów, dzięki któremu organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne mogą wnioskować o budowę miejsc postojowych. Wnioski można składać do końca maja.

Kraków przygotował nowy projekt pod nazwą Program Budowy Parkingów Lokalnych. Jest unikalny, ponieważ główną rolę odegrają w nim organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one mogły zawnioskować o budowę miejsc postojowych oraz wnieść swój wkład – przekazując środki finansowe bądź teren/działkę.

Z inicjatywą stworzenia programu wyszli radni miejscy. Program Budowy Parkingów Lokalnych będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak realizacja inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego. Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Fot.: UMK

Jak to będzie wyglądało od strony praktycznej?

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Taki dokument będzie podlegał ocenie komisji. Następnie wniosek wraz z opinią trafi do odpowiedniej rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji. W kolejnym kroku ZDMK zleci przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po jej zawarciu i zabezpieczeniu środków ZDMK zleci przetarg na dokumentację, a w dalszej kolejności na roboty w terenie.

Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy. To dofinansowanie nie będzie rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, będzie to część miejskiego wkładu.

Terminy

Wnioski można składać do końca listopada br. W kolejnych latach – od 2023 r. – wnioski będą przyjmowane do końca maja danego roku.

Wybudowane parkingi będą ogólnodostępne.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka