piątek, 26 lipca 2019 12:06

Miechów: Ekologiczne i bez emisji. Takie będą autobusy elektryczne dla miasta

Autor (red)
Miechów: Ekologiczne i bez emisji. Takie będą autobusy elektryczne dla miasta

Są niezwykle ciche, całkowicie bezemisyjne i mają bardzo niski poziom emisji hałasu i drgań. A do tego gwarantują niskie koszty eksploatacji. Chodzi o autobusy elektryczne Urbino 8,9 LE electric produkowane przez Solaris. Umowę na dostawę dwóch takich autobusów dla miasta podpisał właśnie burmistrz Marczewski. Pojawią się na ulicach Miechowa w kwietniu przyszłego roku.

Umowę w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie 26 lipca podpisali burmistrz, Dariusz Marczewski oraz Krzysztof Musiał - Dyrektor sprzedaży Solaris Bus&Coach S.A 2.

Podpisanie umowy odbyło się przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Miechów – Doroty Maciaszek, Kierownika Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych UGiM - Anety Nowak oraz w obecności: Pawła Wilka - Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Agaty Maj - Członka Zarządu ZWiK w Miechowie.

Całkowita wartość kontraktu to  4 514 100 zł.

Zakup autobusów elektrycznych jest  jednym z elementów projektu pn. „Niskoemisyjny system transportu miejskiego dla Miechowa”, na realizację którego Gmina Miechów pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pojazdy będą niskopodłogowe z napędem elektrycznym Solaris Bus&Coach S.A, typ Urbino 8.X,  o długości  8,95m, pomieszczą 45 osób, w tym dla 21 pasażerów znajdą się miejsca siedzące i dwa miejsca siedzące składane.

Ponadto w autobusach znajdować się będzie:

- klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej

- system informacji pasażerskiej (tablica wyświetlająca informacje o kolejnych przystankach realizowanej linii oraz towarzyszące im zapowiedzi głosowe)

- automat biletowy

- kasownik po 2 szt. w każdym autobusie

- wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie LED-owe.

Pojazdy wyposażone zostaną w system ładowania plug-in umożliwiający równoczesne ładowanie dwóch autobusów.

Info: UMiG Miechów

Fot: Solaris Bus & Coach S.A., UMiG Miechów

Miechów - najnowsze informacje