wtorek, 16 lutego 2021 16:47

Miechów: Podsumowanie dotychczasowych i nowa perspektywa funduszy unijnych

Autor Mirosław Haładyj
Miechów: Podsumowanie dotychczasowych i nowa perspektywa funduszy unijnych

W poniedziałek 8 lutego włodarze miasta i gmin Powiatu Miechowskiego w sali konferencyjnej Starostwa spotkali się z Łukaszem Smółką, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, by podsumować perspektywę środków unijnych 2014-2020 oraz zapoznać się z założeniami do kolejnej na lata 2021-2027.

Wicemarszałek zapowiedział, iż jeszcze w ramach poprzedniego rozdania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wszystkie 125 wniosków złożonych na kanalizację będzie realizowane. Z różnych części Małopolski, także z północnej, płynęły wnioski samorządowców, by zwiększyć środki na ten cel na jednego beneficjenta do 2 mln zł. Okazuje się jednak, że będzie to 5 mln zł i w tzw. okresie przejściowy dopuszcza się finansowanie 100% zadania.

Ponadto według informacji członka Zarządu Województwa Małopolskiego, listy rezerwowe funduszy unijnych przewidziane na e-administrację, rewitalizację oraz np. na Park&Ride, choćby w Gminie Kozłów, również będą przewidziane do realizacji po uprzednim przesunięciu niewykorzystanych środków. Listy rezerwowe na niektóre działania, w tym m.in. na e-administrację są długie i może nie wystarczyć funduszy na ich całkowite uwzględnienie. Poprzednia perspektywa unijna ma być przedłużona do grudnia 2022 roku, zatem wicemarszałek mobilizował samorządowców/beneficjentów do realizacji projektów zaznaczając, że Powiat Miechowski i wchodzące w jego skład gminy wydają sporo środków europejskich.

W trakcie dyskusji Lesław Blacha, Wójt Gminy Gołcza poruszył sprawę montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w ramach dużego projektu unijnego, w którego skład wchodzi 31 gmin w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zrodził się problem z montażem kolektorów słonecznych dla mieszkańców wnioskujących o to 3-4 lata wstecz, bowiem część z nich na obecnym etapie chce przerzucić się na fotowoltaikę. Wójt proponował, że z racji dużego zainteresowania, zakresu działania i uwarunkowań techniczno-budowlanych, przedłużyć realizację tego projektu do końca 2022 roku.

Wicemarszałek dopowiedział do tego, iż w nowej perspektywie unijnej będą również środki na odnawialne źródła energii.

Marek Szopa, wójt Gminy Książ Wielki wyraził zaniepokojenie, że w nowym rozdaniu PROW-u szykuje się mniej środków niż dotychczas.

Dziękując za perspektywę budowy Park&Rid, Wójt Jan Zbigniew Basa zapowiedział przebudowę dworca PKP w Kozłowie wraz z budową przejścia podziemnego pod peronami. Zachęcał do działań promujących przesiadanie się społeczeństwa na kolej, co pozwoli ograniczyć emisję spalin do środowiska. Wójt optował również za doprowadzeniem sieci gazowej do jego gminy.

Mówiąc o ochronie środowiska i odpowiadając na pytanie wójta Gołczy, Wicemarszałek odparł, iż w nowej perspektywie raczej nie będzie nowych środków na wymianę pieców centralnego ogrzewania.

W nowym rozdaniu stawia się głównie na nowe technologię, ochronę środowiska i transport niskoemisyjny. Mniej lub wcale nie będzie środków na kulturę. Na Małopolskę w nowej perspektywie unijnej przewidziano około 1 mld 600 mln euro. Wicemarszałek Smółka ocenił, że są to niewystarczające środki i jest ich mniej w porównaniu do poprzednich. Dlatego też władze wojewódzkie czynią starania, by część naszego regionu wciągnąć do programu Polska Wschodnia, bowiem część gmin ma podobne wskaźniki jak ich wschodnie odpowiedniki. Ministerstwo stoi na stanowisku, by pokazać konkretne projekty kwalifikujące się do tego programu. Wpisuje się w to m.in. strefa gospodarcza w Gminie Książ Wielki.

O kluczowym znaczeniu strefy gospodarczej na Miechowszczyźnie i pozyskaniu na ten cel funduszy zewnętrznych mówił Krzysztof Świerczek, Przewodniczący Rady Powiatu.

Mirosław Dróżdż, radny wojewódzki i dyrektor Szpitala św. Anny w Miechowie na spotkaniu w starostwie dziękował Zarządowi Województwa za szerokie wsparcie w walce z pandemią coronawirusa. Dzięki szybkim i zdecydowanym, bardzo przemyślanym działaniom i skierowaniem dużych środków z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w 2020 roku udało się złagodzić skutki zachorowań. Dzięki temu, wedle oceny dyrektora Drożdża, miechowski szpital może leczyć nie gorzej niż wyspecjalizowane krakowskie placówki.

Dyrektor powiatowej lecznicy wspomniał także o potrzebie zakupu rezonansu magnetycznego, który wraz z adaptacją pomieszczeń kosztowałby od 4 do 5 mln zł.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje